Patvirtinta „Lietuvos energijos gamyba“ kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas

Vasario 25 – ąją Lietuvos elektrinės Elektrėnuose salėje vyko „Lietuvos energijos gamyba“ darbuotojų delegatų susirinkimas, kuriame pritarta naujam kolektyvinės sutarties projektui. Delegatų susirinkime balsavo 43 darbuotojai, po turinio aptarimo susirinkusieji sutartį vienbalsiai patvirtino.

Susirinkimo pradžioje pasisakęs UAB „Lietuvos energijos gamyba“ generalinis direktorius Juozas Bartlingas atkreipė dėmesį, kad 2016 metais Lietuva turės elektros jungties liniją su Švedija ir Lenkija, dėl ko didės konkurencija. J.Bartlingas teigė, jog darbuotojai užtikrina bendrovės darbo kokybę.

„Šiuo metu įgyvendiname 18 investicinių projektų, kurie padeda sumažinti aplinkos taršą, mažinama priklausomybė nuo brangių dujų, didinami gamybos pajėgumai“,- kalbėjo generalinis direktorius.

„Bendrovėje vystomas socialinis dialogas. Kolektyvinė sutartis yra abiejų socialinio dialogo pusių interesų derinimo įgyvendinimo rezultatas. Derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties vyko 4 mėnesius. Nors derybos nebuvo lengvos, tačiau pavyko suderinti abiems pusėms priimtinas sąlygas“- sakė Lietuvos elektrinės profesinės energetikų sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Rimtautas Ramanauskas.

Kolektyvinėje sutartyje numatyta socialinių garantijų – ligos, gimimo ir artimųjų netekties atvejais, vienišiems tėvams, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

„Lietuvos energijos gamyba“ personalo departamento vadovė Renata Vainilaitienė pristatė kolektyvinės sutarties vykdymo ataskaitą už 2013 metus.

Iš viso per 2013 metu vykdant kolektyvinę sutartį išmokėta 383 562 litai įvairių išmokų forma, mokymam išleista 305 959 litai, 47 procentai darbuotojų dalyvavo įvairiuose mokymuose.

0 komentaras
0

Palikti komentarą