Trišalė taryba svarstė ar leisti darbuotojams dalyvauti įmonės valdyme

autorius Solidarumas

2014 m. vasario 25 d. Trišalės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų sukėlė Darbo kodekso 22 ir 47 straipsnių pakeitimai, pagal kuriuos darbuotojų atstovai galėtų dalyvauti ir pasisakyti įmonės valdymo organų posėdžiuose dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės reorganizacijos, verslo dalies perdavimo, ir kitų sprendimų galinčių turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.

Lietuvos banko ir Finansų ministerijos atstovai informavo Trišalę tarybą apie Euro valiutos įvedimą nuo 2015 m. sausio 1 d., nurodė, kad vartojimo kainos kils ne dėl euro įvedimo o dėl energetikos ir žaliavų kainų augimo.

Darbo kodekso 98 str. papildomas 3 dalimi pagal kurią darbdavys privalo sumokėti ne mažesnį kaip minimalų darbo užmokestį ne mažiau kaip už 3 mėnesius dirbusiam nelegaliai nesudarius darbo sutarties

Socialinės apsaugos ministerija pristatė užimtumo didinimo 2014-2020 m. programą ir jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą Lietuvoje.

Jaunimo verslumo ugdymo komiteto pirmininkas Mindaugas Reinikis informavo apie jaunimo verslumo ugdymo komiteto prie Trišalės tarybos veiklą.

Vaistinių asociacijos pirmininkė Elena Kvedarienė informavo apie siūlomus farmacijos specialistų darbo ir poilsio laiko pakeitimus.

Verslo darbdavių asociacija pranešė, kad ji įsteigė Darb uotojų saugos ir sveikatos institutą.

Ministerijos socialinio draudimo skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinauskas informavo apie neturtinės žalos iki 10 draudžiamųjų pajamų dydžio pripažinimą draudimine išmoka, kam jau buvo pritarusi LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisija ir Trišalė taryba.

Kitame Trišalės tarybos 2014 m. kovo 25 d. bus papildomai svarstomi LPS „Solidarumo“ inicijuoti profesinių sąjungų teisų pažeidimai ir vertėjų veiklos sertifikavimas.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą