Per metus užregistruotos 393 profesinės ligos

autorius Solidarumas

Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, per 2012 metus užregistruotos 393 profesinės ligos 282 asmenims. Tai 9 profesinėm ligom mažiau ir 32 asmenimis daugiau negu 2011 metais (2011 m. – užregistruotos 402 profesinės ligos 250 asmenų).

2012 m.vyrams nustatytos 295 (75 ) profesinės ligos, moterims – 98 (25 ) profesinės ligos. 2012 m. vyrams nustatyta 33 ligom mažiau negu 2011 m. (2011 m. vyrams buvo nustatytos 328 profesinės ligos). 2012 m. moterims nustatyta 24 ligom daugiau negu 2011 m. (2011 m. moterims buvo nustatytos 74 profesinės ligos).

2012 m.jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos sudarė – 64,1% (252 profesinės ligos arba 41 liga daugiau negu 2011 m.), ausų ligos – 19,9% (78 profesinės ligos arba 17 ligų mažiau negu 2011 m.), nervų sistemos ligos – 9,4% (37 profesinės ligos arba 39 ligom mažiau negu 2011 m.) visų nustatytų ligų.

2011 m.jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos ligos sudarė – 52,5% (211 profesinių ligų), ausų ligos – 23,6% (95 profesinės ligos), nervų sistemos ligos – 18,9% (76 profesinės ligos).

Daugiausia profesinių ligų 2012 m. lėmė fizikiniai veiksniai. Jie sukėlė 65,1% profesinių ligų, t.y. 256 profesines ligas arba 23 ligom mažiau negu 2011 m., (78 profesines ligas sąlygojo akustinis triukšmas, 178 profesines ligas – visą kūną ir rankas veikianti vibracija).

2011 m.fizikiniai veiksniai sukėlė 69,4% profesinių ligų, t.y. 279 profesines ligas, iš jų 95 profesines ligas sukėlė akustinis triukšmas, 184 profesines ligas – visą kūną ir rankas veikianti vibracija.

Ergonominiai veiksniai 2012 m. lėmė 29% (114 profesinių ligų arba 11 ligų daugiau negu 2011 m.), 2011 m. ergonominiai veiksniai lėmė 25,6% (103 profesines ligas).
2012 m.daugiausia, t.y. 54% profesinių ligų (212 profesinių ligų arba 5 ligom daugiau negu 2011 m.) nustatyta 55 – 64 metų amžiaus asmenims, turintiems 31 – 40 m. darbo stažą.

2011 m.šioje amžiaus grupėje nustatyta 51,5% arba 207 profesinės ligos.

Pagal ekonominės veiklos rūšis 2012 m. daugiausia profesinių ligų diagnozuota apdirbamojoje gamyboje 26,7% (105 profesinės ligos, 2011 m. apdirbamojoje gamyboje taip pat buvo nustatytos 105 profesinės ligos), statybose – 25,5% (100 profesinių ligų arba 22 ligom mažiau negu 2011 m.), transporte 13,7% (54 profesinės ligos arba 15 ligų daugiau negu 2011 m.), žemės ūkyje – 13% (51 profesinė liga arba 2 ligom mažiau negu 2011 m.).

Pagal ekonominės veiklos rūšis 2011 m. daugiausia profesinių ligų diagnozuota statybose – 30,3% (122 profesinės ligos), apdirbamojoje gamyboje 26,1% (105 profesinės ligos), žemės ūkyje – 13,2% (53 profesinės ligos) ir transporte 9,7% (39 profesinės ligos).

Pagal apskritis 2012 metais daugiausia profesinių ligų nustatyta Telšių apskrityje – 20,9% (82 profesinės ligos arba 18 ligų daugiau negu 2011 m.), Kauno apskrityje -13,7% (54 profesinės ligos arba 34 ligom mažiau negu 2011 m.), Šiaulių apskrityje – 13,2% (52 profesinių ligų arba 11 ligų daugiau negu 2011 m.).

2011 metais daugiausia profesinių ligų nustatyta Kauno apskrityje – 21,9% (88 profesinės ligos), Telšių apskrityje – 15,9% (64 profesinės ligos), Klaipėdos apskrityje – 11,9% (48 profesinės ligos).

0 komentaras
0

Palikti komentarą