Planuojama į Regioninės plėtros kolegijas įtraukti ir profesinių sąjungų atstovus

autorius Solidarumas
as vrm5

2019 m. lapkričio 5 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis kartu su kitų profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais dalyvavo svarstant įstatymų pataisas, susijusias su Reginionių plėtros tarybų veikla.

Šiemet vykusiuose Regioninių plėtros tarybų rinkimuose nei vienas profesinės sąjungos atstovas nebuvo išrinktas nei vienoje taryboje. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis siuntė pareiškimus valstybinėms institucijoms dėl neaiškių kandidatų į Regionines plėtros tarybas atrankos kriterijų ir pačių rinkimų tvarkos. Skaityti čia.

Į šias pastabas buvo bandoma atsižvelgti teikiant naujas įstatymų pataisas, reglamentuojančias regioninės politikos formavimą.

Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymuose numatyta steigti Regioninės plėtros kolegijas, kurias sudarytų darbdavių, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų ir vietinių bendruomenių atstovai. Kiekviena grupė šiose kolegijose turėtų ne daugiau nei trečdalį atstovų.

Kolegijų dydis priklausytų nuo gyventojų kiekio tose regionuose. Mažesniuose regionuose kolegijas sudarytų keturi, o dideliuose – šeši nariai. Šios kolegijos padėtų formuoti regiono, kurį sudarytų keletas rajonų, vystymosi kryptis. Kolegijų narių darbas būtų apmokamas.

Darbdavių atstovas Danas Arlauskas pareiškė, kad kol regioninė politika nebus decentralizuojama, tol regioninės problemos nebus išspręstos.

Jam paprieštaravo Ričardas Garuolis, paaiškinęs, kad be pagalbos iš valstybės silpniau išsivystę regionai neatsigaus ir dar labiau atsiliks nuo turtingesnių regionų.

Lietuvos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Rimas Varkulevičius atkreipė dėmesį, kad sprendžiant regioninės politikos problemas ypač yra svarbus profesinių sąjungų, kurios atstovauja daugybę darbuotojų, vaidmuo. Pasak jo, būtent profesinės sąjungos gali padėti užtikrinto tokias darbo ir gyvenimo sąlygas, kurios sulaikytų darbuotojus nuo emigravimo į kitas valstybes.

 Planuojama šiame posėdyje svarstytas pataisas kitą savaitę pateikti svarstyti Vyriausybei, o po dviejų mėnesių pateikti balsavimui Seime.

0 komentaras
0

Palikti komentarą