Seimo švietimo ir mokslo komitetas pritarė didesniam švietimo finansavimui

autorius Solidarumas
seimas

2019 m. lapkričio 6 d. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Ramutė Minkevičienė dalyvavo Seimo švietimo ir mokslo komitete, kuriame buvo svarstyti papildomi siūlymai dėl 2020 metų Švietimo srities biudžeto.

Šiame komitete buvo pritarta:

 
1) papildomai skirti 10,3 mln.Eur švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui 15-25 procentų nuo 2020 m. sausio 1 d.;

 
2) papildomai skirti 16,8 mln. Eur dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 10 proc. nuo 2020 m. sausio 1 d.,

 
3) papildomai skirti 26 mln. Eur mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui 10 procentų nuo 2020 m. sausio 1 d..

 
Taip pat pritarta eilei pasiūlymų skirti papildomas lėšas mokyklų renovacijai, vaikų neformaliam švietimui ir kt. Tačiau galutinė Švietimo ir mokslo komiteto išvada buvo nepritarti 2020 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-4014 ir tobulinti pagal komiteto pasiūlymus.
 
Visą Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdį galima žiūrėti čia.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos VSolidarumas” pirmininkė Ramutė Minkevičienė
0 komentaras
0

Palikti komentarą