“Pramonės – Tai Mes!”

autorius Solidarumas

Europos darbuotojai telkiasi tam, kad būtų pakeista politikos kryptis. „Pramonė yra Europos ekonomikos pagrindas. Sugrąžinkite į darbą orumą“, – rašoma IndutriALL laiške. Pasiūlymas imtis veiksmų, kad į Europą būtų sugrąžinta pramonė, buvo priimtas industriAll Europos profesinių sąjungų steigiamajame suvažiavime, kuris vyko 2012 m. gegužės 16 d.. Tuo tikslu, Europos veiksmų dienos dėl Pramonės politikos, prasidės 2012 spalio 8 d. ir vyks savaitę.

IndustriAll Europos profesinių sąjungų organizacijoms
Vykdomojo ir valdymo komitetų nariams

Re: Kvietimas dalyvauti  Europos veiksmų dienoje  dėl  pramonės politikos 
“Pramonė – Tai Mes!”

Veikla prasideda 2012, spalio 8 d.

Mieli kolegos,

Pagal  Pasiūlymą, kuris buvo priimtas industriAll Europos profesinių sąjungų steigiamajame suvažiavime 2012 m. gegužės 16 d., mes džiaugiamės galėdami patvirtinti, kad   Europos veiksmų dienos dėl Pramonės prasidės  2012 spalio 8 d. ir vyks savaitę.

Kaip nurodyta Pasiūlyme, pagrindinis  mūsų naujos pramonės federacijos tikslas, turinčios  beveik 200 organizacijų ir daugiau nei 7 milijonus narių, yra toks – pakeisti kryptį.  Siekiant paskleisti  savo žinią tarp  visų pramonės darbuotojų Europoje, tarp  darbdavių, tarp vyriausybių ir ES institucijų, ir siekiant sustiprinti mūsų poreikius, mes nusprendėme susitelkti  visoje Europoje.

Mūsų kampanija šūkis: “Pramonės – Tai Mes!”  Ir tema bus:

Europos pramonės darbuotojai telkiasi tam, kad būtų pakeista politikos kryptis:
Pramonė yra  Europos ekonomikos pagrindas!
Į darbą sugrąžinti orumą!

Pasirinktas kampanijos  formatas yra decentralizuoti veiksmai, kuriuos organizuos IndustriAll filialai Europoje, visą savaitę, pradedant spalio 8 d.. Tai reiškia, kad filialai nuspręsti kokią veikloa formą pasirinkti pagal savo papročių ir tradicijų, tai gali būti  demonstracijos, darbuotojų susirinkimai, lankstinukų platinimas, susitikimai su vietos politikais, reikalaaujant  jų paramos, mitingai miestų centruose , spaudos konferencijos ir kt.)

Rengiant veiklą, filialai prašoma užtikrinti, kad būtų įtraukti visi pramonės sektoriai, kuriems  mes atstovaujame, siekiant parodyti įvairovę, ir net organizuoti tarpsektorinius renginius.Afilijuotos organziacijos  yra raginamos papildomai organizuoti bendras veiklas su kitomis nacionalinėmis profesinių sąjungų organziacijomis. Atkreipkite dėmesį, į tai,  kad  nežiūrint to, kokią  veiklą pasirinksite, yra svarbu pabrėžti įvykio europinę dimensiją, kad reklamuojant  industriAll Europos profesinę sąjungą.

Filialai prašoma informuoti sekretoriatą apie rengimius, kuriuos jos ketina organizuoti, pridedamas dokumentas. (Jis turėtų būti atsuųstas  Lindai Rackham linda.rackham @ industriall-europe.eu) iki rugsėjo 1 dienai. Ši informacija bus interaktyviame žemėlapyje, internetinėje svetainėje ir bus naudojama rengiant pranešimus spaudai.

IndustriAll Europa parengs trimis kalbomis (EN / FR / DE) lankstinuką.

Kadangi ši Veiksmų diena bus pirmasis svarbus renginys, organizuojamas mūsų naujos organizacijos, ši diena taip pat padeda skatinti Europos profesinių sąjungų industriAll vienybę. Atsižvelgiant į tai, generalinis sekretorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas sekretoriai ir prezidentas stengis dalyvauti kiek galimai visuose renginiusoe, būti matomi.

Mes taip pat kai kurias veiklas susiesime  su Pasauline oraus darbo diena (Spalio 7d.),   su ETUC, ITUC ir kitų Europos profesinių sąjungų federacijų organizuojamais renginiais.. Daugiau informacijos taip pat bus išsiųstas artimiausiu metu.

Prašome nedvejodami susisiekti su Andrea Husen sekretoriate (andrea.husen @ industriall-europe.eu) ar Linda Rackham, jei turite kokių nors klausimų.

Mes tikimės, kad greito atsakymo.

Pagarbiai,

Ulrich Eckelmann

Generalinis sekretorius

0 komentaras
0

Palikti komentarą