Prasidėjo Tarptautinės darbo organizacijos konferencija

autorius Solidarumas

2015 m. birželio 1 d. Ženevoje prasidėjo Tarptautinės darbo organizacijos metinė konferencija. Konferencijos darbe dalyvauja LPS Solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė. Įžanginį  žodį tarė darbuotojų grupės pirmininkas Luk Kortebek (Luc Cortebeck), jis pristatė darbuotojų grupės prioritetus.

Jis kalbėjo apie problemas, kurios TDO kilo dėl standartų priežiūros mechanizmų. Šiais metais TDO konferencijoje bus kalbama apie šešėlinės ekonomikos problemas bei perėjimą iš neformalios į formalią ekonomiką. Dviejų savaičių bėgyje (tiek laiko truks konferencija) bus parengtos rekomendacijos oraus darbo darbotvarkei.  Šešėlinėje ekonomikoje dirbantys žmonės yra labiausia pažeidžiami: daugiausia pažeidžiamos darbuotojų teisės, maži atlyginimai, neturi socialinės apsaugos. Neformalioje ekonomikoje dirbamas darbas dažniausia yra neproduktyvus. Formalizuojant šešėlinę ekonomiką, būtų skatinimas ekonomikos efektyvumas, darbo našumas, didinamas užimtumas, gerovė, darbo ir gyvenimo sąlygos.  

Bus diskutuojama apie Socialinio teisingumo deklaracijoje išdėstytus principus, tai yra atlyginimų politika, darbo laiko reguliavimas, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai.

Mažinant darbuotojų garantijas darbuotojų apsaugos standartus, nesukuriama daugiau darbo vietų. Atvirkščiai, tai sukuria papildomų problemų šalių ekonomikoms ir visuomenei. Milijonai darbuotojai uždirba labai mažus atlyginimus, tampa nelaimingų atsitikimų darbe aukomis, jie dirba pagal tokius darbo kontraktus, kurie negarantuoja minimalių pajamų ir minimalių socialinių standartų.

Taip pat bus diskutuojama apie mažas ir vidutines įmones, smulkų verslą. Smulkus verslas taip pat turėtų kurti orias darbo vietas.

Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą