Prie Klaipėdos savivaldybės piketavo socialiniai darbuotojai

autorius Solidarumas
kl piketas

2018 m. sausio 25 d. prie Klaipėdos savivaldybės piketavo Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinė sąjunga „Solidarumas“, kuri reikalavo baigti diskriminavus Klaipėdos socialinius darbuotojus, mokant jiems 30% mažesnius atlyginimus nei juos gauna kolegos kaimyniniuose rajonuose, nors ten darbo krūvis ir pragyvenimo sąnaudos yra mažesni nei Klaipėdos mieste, į kurio biudžetą surenkama žymiai daugiau pajamų. 

Piketo metu Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Roma Martinkevičienė įteikė Klaipėdos merui didžiulį kaulą, taip simboliškai parodydama kokiomis sąlygomis gyvena socialiniai darbuotojai, dirbantys didžiulės atsakomybės, žinių, sugebėjimų reikalaujantį ir net sveikatai bei gyvybei pavojingą darbą su socialinių problemų turinčiais asmenimis ir jų šeimomis, tame tarpe vaikais, o už tai gauna tokį atlyginimą už kurį gali nusipirkti tik kaulų.

Klaipėdos miesto valdžia susitikimo su piketuotojais metu nesutiko, kad 400-500 eurų siekiantys atlyginimai socialiniams darbuotojams yra nepakankami ir didžiavosi padidinantys juos 15%. Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinės sąjungos „Solidarumas“ Roma Martinkevičienė nesutiko su 15% padidinimu, kuris yra nepakankamas ir iš esmės nekeičia padėties, kai skurstančiais klaipėdiečiais turi rūpintis skurstantys socialiniai darbuotojai, gaunantys nedaug didesnį atlyginimą nei socialines pašalpas gaunantys asmenys.

Be to, pastovioji atlyginimo dalis didinama 8%, o kintamoji atlyginimo dalis, kurią reguliuoja įstaigos vadovas, – 7%. Todėl gali taip atsitikti, kad socialinis darbuotojas, patekęs į vadovo nemalonę, tegaus 8% didesnį atlyginimą.

Klaipėdos savivaldybės numatomas 15% atlyginimų padidinimas pakels socialinio darbuotojo atlyginimą tik apie 70 eurų ir vis vien būtų 15% mažesnis už kolegų, dirbančių kaimyniniuose rajonuose. Skiriamos socialinių darbuotojų atlyginimams lėšos yra niekingai mažos palyginus su miesto biudžetu, nes socialinių darbuotojų Klaipėdoje yra tik apie tris šimtus. Klaipėdos savivaldybės atstovų kalbas, kad atlyginimai vienodai po 15% kyla visiems darbuotojams, kuriems darbo užmokestis mokamas iš savivaldybės biudžeto, paneigia tai, kad jau anksčiau beveik visiems tokiems darbuotojams, išskyrus socialinius darbuotojus, atlyginimai buvo pakelti, o socialiniams darbuotojams jis beveik nekilo nuo krizės laikų, nors prekių ir paslaugų kainos per tą laiką augo ir tebeauga.

Šiuo metu net dėl savo mažais atlyginimais garsūs bibliotekininkai Klaipėdoje uždirba daugiau už socialinius darbuotojus. Tai, kad iš savivaldybės biudžeto finansuojamas socialinis darbuotojas už beveik tokį patį darbą gauna apie 200 eurų mažesnį atlyginimą negu iš valstybės biudžeto finansuojamas darbuotojas, dirbantis toje pačioje įstaigoje, yra neteisinga ir kiršina darbuotuojus.

Buvo sutarta kovo mėnesį surengti profesinės sąjungos, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos ir savivaldybės atstovų susitikimą, siekiant išspręsti socialinių darbuotojų netinkamo apmokėjimo klausimus. Savivaldybės atstovai žada po pusmečio vėl peržiūrėti biudžetą ir paieškoti galimybių didinti darbo užmokestį socialiniams darbuotojams. 

Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Roma Martinkevičienė neketina pasiduoti ir žada toliau tęsti kovą už tai, kad socialiniai darbuotojai gautų deramą jų profesijai atlyginimą.

Daugiau: http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/dovana-merui—plikas-kaulas-1609938/

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2018/01/25/news/klaipedoje-socialiniai-darbuotojai-ir-valdzia-dalijosi-apgrauztais-kaulais-4399555/

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/miesto-merui-iteike-kaula-848070#.WmsxyLXeLUg.

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/dovana-merui—plikas-kaulas-1609938/

https://www.tv3.lt/naujiena/943663/socialiniai-darbuotojai-atskleide-ka-jiems-tenka-patirti-darbe#.WmoIAuMHDSM

0 komentaras
0

Palikti komentarą