Prie Ukmergės rajono savivaldybės piketuos medicinos darbuotojai

autorius Solidarumas

Vadovaujantis sveikatos ministerijos vykdoma sveikatos politika, greitosios medicinos pagalbos atžvilgiu, rajono greitosios pagalbos stotys turi būti stambinamos,  prijungiamos prie jau veikiančių didžiųjų.  Tokiu būdu yra taupomos lėšos: lengviau sprendžiamas aprūpinimas medikamentais,  pagalbos priemonėmis,  mažinami administravimo kaštai, užtikrinamas reikiamas automobilių kiekis, keliama darbuotojų kvalifikacija ir  didinamas atlyginimas. Tai suprasdami  Ukmergės greitosios medicinos pagalbos darbuotojai (29 iš 31) pasirinko ir niekieno neverčiami š.m. rugsėjo 4 dieną pateikė prašymą dėl perėjimo į Vilniaus greitosios sudėtį.

Š.m  rugsėjo 16 dieną vyko susitikimas su Ukmergės savivaldybės atstovais bei Vilniaus GMP vadovu kurio buvo aptartos greitosios pagalbos perdavimo sąlygos.  Darbuotojai  savo apsisprendimą pereiti į Vilniaus greitosios sudėtį  dar kartą patvirtino parašais ir juos merui dar kartą pateikė š.m. lapkričio16 d.,  tačiau vietoj motyvuoto ir aiškaus atsakymo mes sulaukėme Ukmergės savivaldybės administracijos atstovų darbo grupės, sudarytos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimams spręsti (darbo  grupės sudėtyje, mūsų manymu, yra šališkas narys, tai vyr. gydytojos vyras J. Galiauskas.)  

Atstovai informavo, kad darbuotojų prašymas nėra tenkinamas. Išklausę šią informaciją ir pateikę savo nuomonę greitosios medicinos pagalbos darbuotojai išėjo iš susirinkimo. Rajoninėje spaudoje pasirodė pranešimas, kad šis klausimas nebus teikiamas svarstyti rajono tarybai.

Vilniaus GMP mokamas didesnis atlyginimas yra tik vienas iš svarių kriterijų dėl ko darbuotojai nori priklausyti Vilniaus greitosios stočiai. Jau ganėtinai senai mes keliame problemas susijusias su mūsų kvalifikacijos kėlimu, paramedikų įdarbinimu, greitosios automobilių būkle, medicinos priemonių trūkumu (vienkartiniai neštuvų užtiesalai, vaistai pagal ministro įsakymą) , kelių įstaigų vadovavimu greitosios padaliniui (pajėgas valdo Vilniaus GMP, o tiesioginis vadovas Ukmergės PSPC).

Nesuprantamas savivaldybės darbo grupės pasirinkimas, kai Vilniaus GMP atstovai patikino, kad perėjus į Vilniaus GMP sudėtį bus nupirkti nauji automobiliai, išlaikomas  dabar esantis budinčių postų skaičius, neatleidžiami darbuotojai ir didinamas jų atlyginimas. Pasirenkama  pasilikti    Ukmergės PSPC sudėtyje kur bus mažinamas darbuotojų skaičius. Planuojami atleisti 4 darbuotojai.  Dažnai dirbsime 2 postų pajėgumu, kas tiesiogiai įtakos paslaugų kokybę ir mūsų  darbo krūvį, kuris ir taip jau yra didelis.  

Mums dar labiau nesuprantamas absoliutus darbuotojų nuomonės igonoravimas, klausimo net neleidžiama svarstyti rajono taryboje, o darbuotojams pasiūloma ieškotis darbo kitur jei netenkina darbo sąlygos Ukmergės PSPC. Protestuodami prie tokį Ukmergės savivaldybės administracijos atstovų darbo grupės, sudarytos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimams spręsti, sprendimą š.m. gruodžio 17 d. 9.30val. greitosios pagalbos darbuotojai organizuoja piketą prie Ukmergės rajono savivaldybės. Savivaldybei nesiimant veiksmų Ukmergės rajono greitosios medicinos pagalbos darbuotojų reikalavimams spręsti bus organizuotas  mitingas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą