Prisidėkite prie Lietuvos socialinio modelio kūrimo ir jūs!

autorius Solidarumas

Norime jus informuoti, jog veikia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamas  intereneto puslapis: www.socmodelis.lt, kuriame skelbiama informacija apie siūlymus keisti  teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, socialinį draudimą, užimtumo skatinimą.

Siųskite savo pastebėjimus ir pasiūlymus el. paštu:
Dėl darbo įstatymų – dk@socmodelis.lt
Dėl socialinio draudimo – sodra@socmodelis.lt
Dėl užimtumo – uzimtumas@socmodelis.lt

Darbo kodeksas

Uždavinys – parengti darbo santykius reglamentuojantį teisės akto projektą: 1. Įvertinti ir išanalizuoti Europos šalių, kurių patirtis turės didžiausią naudą Lietuvai (Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Estijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vengrijos, Latvijos, Austrijos, Švedijos) darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir gerąją praktiką, pagal poreikį parengti LR darbo santykius reguliuojančius teisės aktų projektus (išanalizuojant įstatymų ir poįstatyminių teisės […]

Socialinis draudimas

Uždavinys – parengti socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektus: 1. Atlikti Lietuvos mokestinės sistemos (kapitalo pajamų, darbo pajamų, turto) palyginamąją analizę su kitų pasaulio šalių sistemomis bei kiekybiškai įvertinti mokestinės sistemos tobulinimo galimybes ir jos įtaką mokesčių mokėtojų elgsenai. 2. Įvertinti galimybę įdiegti socialinio draudimo sistemoje turinio viršenybės principą prieš formą, mokant socialinio draudimo įmokas.

Užimtumo skatinimas

Uždavinys – parengti užimtumą (darbo vietų kūrimą) skatinančių teisės aktų projektus: 1. Pateikti konkrečius siūlymus dėl darbo vietų kūrimo galimybių išplėtimo (teisės aktų projektai, kurių priėmimas paspartintų ir palengvintų darbo vietų kūrimą Lietuvos regionuose ir kt.). 2. Pateikti siūlymus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir jį lydinčiųjų teisės aktų tobulinimui (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių.

0 komentaras
0

Palikti komentarą