Profesinė sąjunga pasamdė auditorę ir atrado, kad darbuotojams buvo neteisingai paskaičiuoti viršvalandžiai

autorius Solidarumas
auditas

Profesinių sąjungų įstatymo 16 straipsnis nurodo, kad profesinės sąjungos turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais. Skaityti čia.

Vienos savivaldybės įstaigos, kurios pavadinimo negalime nurodyti dėl konfidencialumo, darbuotojams nuolatos abejones kėlė įstaigos vadovų aiškinimai, kad pinigų darbuotojų atlyginimams didinti nėra, nors paslaugų, už kurias įstaigai apmokėdavo, kiekis augo.

Tačiau, kadangi tarp tos įstaigos profesinės sąjungos narių nebuvo finansininkų, jiems buvo sunku suprasti administracijos pateikiamas finansines ataskaitas, kuriomis remdamasi įstaigos vadovybė įrodinėjo, kad lėšų trūksta ne tik atlyginimams didinti, bet ir kitoms priemonėms, kurių reikia, kad pagerėtų darbuotojų darbo sąlygas.

Tuomet profesinės sąjungos nusprendė už savo nario mokestį pasisamdyti profesionalią auditorę. Tokią teisę profesinėms sąjungoms užtikrina Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas ir Darbo kodeksas.

Auditorė tik turėjo, kaip ir kiti tos profesinės sąjungos atstovai, pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimus neviešinti šios įstaigos finansinių duomenų.

Pirmame susitikime, kurio metu profesinė sąjunga buvo susipažindinama su finansine įstaigos padėtimi, įstaigos administracija neprieštaravo, kad finansiniai duomenys būtų parodyti taip pat ir profesinės sąjungos pasamdytai auditorei, bet išgirdę dalykiškus jos prašymus pateikti smulkesnę informaciją, į kitą susitikimą ją įleisti atsisakė.

Tačiau profesinė sąjunga nenusileido. Buvo parašyti skundai rajono merui ir profesinė sąjunga pradėjo ruoštis protesto demonstracijai.

Po mėnesio savivaldybės administracijos vadovas viešai atsiprašė profesinės sąjungos narių už tos įstaigos vadovės elgesį, kuriuo jis pažeidė Lietuvos įstatymus ir neleido susipažinti su finansine savivaldybės įstaigos padėtimi.

Profesinės sąjungos auditorei pradėjus tirti finansinius įstaigos dokumentus nelaukdamos šių tyrimų pabaigos staiga atsistatydino įstaigos vadovė ir buhalterė. Auditorė atskleidė, kad įstaigoje yra lėšų ne tik atlyginimams didinti ir priemonėms, kurios pagerintų darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti, bet ir skandalingą faktą, kad jau daug metų įstaigoje darbuotojams neteisingai apskaičiuojami viršvalandžiai!

Profesinei sąjungai įspėjus, kad ji kreipsis į teismus ir darbo ginčų komisiją , naujoji įstaigos vadovė sutiko išmokėti darbuotojams nesumokėtą atlyginimą už tris metus. Vidutiniškai kiekvienam darbuotojui buvo sumokėta apie 300 eurų.

Šiuo metu šioje įstaigoje veikia kolektyvinė sutartis, atlyginimų mokėjimo sistemai keičiantis ir juos didinant darbuotojai nusiskundimų dėl neteisingai apskaičiuotų atlyginimų neturi, nes vadovai žino, kad profesinė sąjunga visada gali profesionaliai patikrinti finasinę įstaigos padėtį.

Profesinės sąjungos turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais.

Jei įstaigoje ar įmonėje dirba iki šimto darbuotojų, įmonės administracija turi šią informaciją profesinei sąjungai pateikti per dešimt dienų, o jei daugiau nei šimtas darbuotojų, – dvidešimt dienų.

Ne rečiau kaip kartą per metus profesinės sąjungos turi teisę susipažinti su informacija, atskleidžiančia kiek darbuotojai toje įstaigoje uždirba. Negalima atskleisti tik tų darbuotojų vardų ir pavardžių, bet privaloma nurodyti lytį, kad nebūtų slepiama moterų diskriminacija.

Kviečiame visas profesines sąjungas pasinaudoti šia gerąja Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ priklausančios profesinės sąjungos patirtimi, ginant savo narių teises į teisingą atlyginimą.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą