Šiaulių globos namų „Šaltinis“ profesinė sąjunga „Solidarumas“ piketavo prie Šiaulių savivaldybės

autorius Solidarumas
salt pik pirm

2019 m. liepos 11 d. Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis” profesinė sąjunga „Solidarumas” surengė piketą prie Šiaulių miesto savivaldybės, kuri ketina perimti į savo pavaldumą Šiaulių globos namus „Šaltinis” ir pertvarkyti juos, neįsiklausant į darbuotojų nuomonę. Profesinė sąjunga reikalavo atsižvelgti į darbuotojų ir jų globojamų neįgalių vaikų nuomonę, pertvarkymus vykdyti skaidriai ir aptarus su darbuotojais.

Tai, kad nei vienas savivaldybės atstovas nenorėjo susitikti su piketuotojais, rodo, jog Šiaulių savivaldybėje grubiai pažeidinėjami europinio socialinio dialogo principai, o vadovai turi ką slėpti nuo visuomenės. Profesinė sąjunga pasiduoti nesiruošia.

Pateikiame piketuotojų reikalavimus.

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ PROFESINĖ SĄJUNGA „SOLIDARUMAS“

PRIEŠ NEGALĘ TURINČIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ SUNAIKINIMĄ

Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ gyvena 50 tėvų globos namų netekusių, proto ir psichikos negalę turinčių vaikų. Daugiau kaip pusei vaikų nustatyti nuolatinės slaugos arba priežiūros/pagalbos poreikiai, 50 vaikų nustatytas lengvas, vidutinis arba sunkus neįgalumo lygiai. Šiuo metu vaikų globos namuose (VGN) gyvena vaikai iš 11- os skirtingų savivaldybių.

2017 m. VGN parengė institucinės globos pertvarkos planą, bei įsteigė 2 grupinio gyvenimo namus, juose apgyvendinta 12 vaikų. Pagal pertvarkos planą ir toliau VGN „Šaltinis“ turėjo būti kuriamos ir plėtojamos bendruomeninės paslaugos negalę turintiems vaikams.

2019 m. spaudoje pasirodė informacija, kad Šiaulių m. savivaldybė pasiryžusi perimti VGN „Šaltinio“ savininko teises ir pareigas iš Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), bei tapti įstaigos steigėjais. Kodėl vaikų globos namai „Šaltinis“ apie tokius kardinalius pasikeitimus nebuvo informuoti, informacija pasirodė tik spaudoje, nors derybos vyko daugiau kaip metus?! Deryboms „po stalu“ – NE!

Labai skubotai vykdomi neskaidrūs susitarimai tarp Šiaulių m. savivaldybės ir SADM planuojamas įstaigos sunaikinimas – prijungimas prie Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikio namų. Kūdikių namuose gyvena 19 vaikų, jų skaičius ir toliau sparčiai mažėja, tačiau su tokiu minimaliu vaikų skaičiumi dirba net 90 darbuotojų!

Kodėl puikiai funkcionuojančius globos namus „Šaltinis“ planuojama prijungti prie sparčiai nykstančių Kūdikių namų?!

Kodėl Šiaulių miesto savivaldybė žūtbūt siekia išsaugoti darbo vietas TIK Kūdikių namų darbuotojams?!

Ar Šiaulių miesto vadovybei atrodo labai paprasta pakeisti darbuotojus, prie kurių yra pripratę negalę turintys vaikai?

KODĖL NEUŽTIKRINAMI GERIAUSI VAIKO INTERESAI?!

GANA MELUOTI! VISA TAI KĄ JŪS VADINATE „PERTVARKA“ – TAI TIK FIKTYVI AKCIJA, SIEKIANT IŠSAUGOTI DARBO VIETAS KŪDIKIŲ NAMŲ DARBUOTOJAMS, ATIMANT JAS IŠ „ŠALTINIO“ DARBUOTOJŲ!

VAIKAI JUMS NERŪPI!

Daugiau skaityti čia.

salt pik pries pask

salt pik pask

salti plak

salt plak 1

0 komentaras
0

Palikti komentarą