Profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovams neleido dalyvauti UAB „Vilniaus viešasis transportas” kvalifikacijų įvertinimo komisijos posėdyje

autorius Solidarumas
autobusai

2018 rugpjūčio 29 d. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose įvyko Kvalifikacijų įvetinimo komisijos posėdis. Šiais metais įmonėje laukiama nemažai naujų autobusų, kuriuos eksploatuoti bus pavesta įmonės vairuotojams.

Svarbu, kad šie nauji autobusai būtų tinkamai eksploatuojami, gerai prižiūrimi ir taip saugomas įmonės, o iš esmės Vilniaus miesto ir vilniečių turtas. Tikslinga naujas transporto priemones, pavesti eksploatuoti vairuotojams, besistengiantiems ir sugebantiems kuo ilgiau išsaugoti ir gerai prižiūrėti turtą, kad būtų galima kuo ilgiau teikti geresnias ir patogių kelionių paslaugas miesto gyventojams ir svečiams.

Todėl UAB „Vilniaus viešasis transportas” direktoriai paruošė tvarką, kaip bus skiriamos naujos transporto priemonės, kurią suderino su įmonės Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininku Algirdu Markevičiumi. 

UAB „Vilniaus viešojo transporto“ profesinė sąjunga „Solidarumas“ pripažino, kad tokia tvarka reikalinga, tačiau atskleidė ir siūlomos tvarkos trūkumus, kurių dalis yra korupcinio pobūdžio. Vadovaujantis nauja tvarka, kai kurie vairuotojai, turintys ypatingas administracijos malones, galės keisti autobusus į naujus kas trys metai. O tie, kuriems darbo organizatoriai jaus antipatijas, į naujų autobusų negaus.

Antra vertus, kai vairuotojas žino, kad galės pakeisti autobusą į naują po trijų metų, jis nėra skatinamas jį saugoti ir rūpestingai prižiūrėti. Juk, jis po trejų metų gaus naują. Be to, tvarka paremta balų sistema. Be abejonės tikslinga atsižvelgti į vairuotojų gebėjimus eksploatuoti transporto priemones, atsižvelgti į tai kiek buvo avarijų bei kitų įrodytų pažeidimų bendraujant su keleiviais.

Tačiau vertinimo sistemoje numatyti, vairuotojų taip vadinami „meilės“ balai (15 iš 36), kai vairuotojų darbą vertina dispečeriai, mechanikai, meistrai ir viršininkai, balais, nenurodant kodėl vienam vairuotojui skiria didesnius balus, kitam mažesnius arba nulį ir net nenurododant kas (vardas, pavardė), koks dispečeris ar mechanikas, kokį balą jiems skyrė.

Taigi, jeigu vairuotojas, dispečerio prašymu, atsisakys išeiti į darbą savo poilsio dieną arba vairuotojas pareikš kokias nors pretenzijas mechanikui, meistrui, viršininkui arba priklausys ne tai profesinei sąjungai, jis nebus nubaustas, bet šia proga balas jam gali būti sumažintas, o jis negaus naujo autobuso arba troleibuso, nors būtų vertas.

UAB „Vilniaus viešojo transporto“ profesinė sąjunga „Solidarumas“ pateikė savo siūlymus, tačiau administracija nekreipė į juos dėmesio, motyvuodama tuo, kad jie nesiskiria nuo administarcijos pasiūlytųjų ir be pakeitimų ar papildymų priėmė savo pateiktą tvarką.

Kvalifikacinės komisijos posėdžiui buvo pateiktas UAB „Vilniaus viešojo transporto“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Jono Petraškos prašymas peržiūrėti ir įtraukti į vairuotojų, kuriems bus pavesta eksploatuoti naujus autobusus, sąrašą taip pat ir Teresą Šilko buvo atmestas.

Prieš posėdį prie kabinėto susirinko jos palaikymo komanda: UAB „Vilniaus viešojo transporto“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Jonas Petraška, jo pavaduotojas Pranas Prašmuntas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch su praktikante Kamile Krivickyte, UAB „Vilniaus viešojo transporto“ troleibusų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Danuta Mackevičienė. Atėjus laikui, į posėdį buvo pakviesta tik Teresa Šilko, bet ją lydėti leido tik vienam pasirinktam atstovui, o kitus kategoriškai iš patalpos išprašė!

Kaip komisijos narys posėdyje dalyvavo ir UAB „Vilniaus viešojo transporto“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius. UAB „Vilniaus viešojo transporto“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Pranas Prašmuntas paprašė paminėtą komisijos narį nusišalinti arba komisijai jį nušalinti, nes jo dalyvavimas svarstant šį klausimą sukelia interesų konfliktą. Tačiau Algirdas Markevičius nenusišalino, o komisija, vadovaujama direktoriaus Gintaro Nakučio, atsisakė jį nušalinti.

Buvo užduota tik keletas klausimų Teresai Šilko. Pasisakyti niekam nebuvo leista, o prieš sprendimą iš salės buvo išprašyta ir pati Teresa Šilko su savo atstovu. Po posėdžio direktorius Gintaras Nakutis informavo, kad sprendimas nepakeistas, o profesinės sąjungos reikalavimas, peržiūrėti ir įtraukti į vairuotojų, kuriems bus pavesta eksploatuoti naujus autobusus, sąrašą taip pat ir Teresą Šilko, yra atmestas. Deja, nepaisant ilgamečio gero darbo Teresa Šilko naujo autobuso negaus.

Jono Petraškos nuomone, tokiu būdu UAB „Vilniaus viešajame transporte“ buvo grubiai pažeistos profesinės sąjungos ir jos tarybos narės teisės, pažeidžiant LR Darbo kodekso 24 str. ir ypač jo 5 dalį, kuri nurodo vengti interesų konflikto ir 174 str. 2 dalies 5 punktą.

Šiuo atveju, kitos profesinės sąjungos atstovas pritarė, kad būti priimtas nenaudingas sprendimas darbuotojai, nes ji yra kitos t.y.  profesinės sąjungos „Solidarumas“ narė. 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch, mano, kad nebuvo atsižvelgta į lygias vyrų ir moterų galimybes. Jos nuomone, Teresa Šilko yra diskriminuojama, nes yra aktyvi profesinės sąjungos tarybos narė ir moteris, nepaisant to, kad tai draudžia Lietuvos Konstitucija, Darbo kodeksas ir net įmonėje galiojanti kolektyvinė sutartis! Moterų, dirbančių autobuso vairuotojomis, Vilniuje nėra daug, joms suskaičiuoti užteks dviejų rankų pirštų, todėl straipsnį norisi baigti šūkiu „Kiekvienai autobuso vairuotojai – naujas autobusas!“

Nuotraukoje iš kairės Jovita Pretzsch, Jonas Petraška, Teresa Šilko ir Pranas Prašmuntas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą