Išrinkta nauja Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” vadovybė

autorius Solidarumas
valdyba nauja 1

2018 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinės tarybos posėdis, kuriame pirmininkės pavaduotojais buvo išrinkti Rimtautas Ramanauskas, Jovita Pretzsch ir Romualdas Žukovskis, generaliniu sekretoriumi Ričardas Garuolis. Koordinacinė taryba išrinko ir naują valdybą, kurios nariais kartu su pirmininke, jos pavaduotojais ir generaliniu sekretoriumi nuo šiol bus Alvyda Verikienė, Ramutė Minkevičienė, Edita Morkūnienė, Lina Urbonovičienė, Elena Jurėnienė, Vincas Kunca, Vitalijus Varnas, Egidijus Pribušauskas ir Mindaugas Balsys. 

Patvirtinti naujas Koordinacinės tarybos darbo reglamentas ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” darbo inspekcijos nuostatos, priimtas naujas naujas profesinės sąjungos nario mokesčio dydis. Aptarti kiti organizaciniai klausimai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą