Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovai susitiko su Žemės ūkio ministru

autorius Solidarumas
surpl

2018 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos pofesinės sąjungos Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, valdybos narys Ričardas Garuolis, teisininkas Vitalijus Jarmontovičius ir Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lina Urbonovičienė susitiko su Lietuvos žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu. 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga kreipėsi į ministrą dėl skandalingos padėties jam pavaldžiame Klaipėdos uosto pasienio veterinarijos poste, kuriame buvo įrengtos stebėjimo kameros kontroliuoti tik profesinės sąjungos darbuotojus!

Nors šios įstaigos vadovybė aiškina, kad nėra lėšų didinti darbuotojams atlyginimus, bet ji randa lėšų brangioms stebėjimo kameroms ir brangiam jų aptarnavimui. Stebina tai, kad jos įrengtos saugojamoje uosto teritorijoje, į kurią pašaliniai nėra įleidžiami, o jos įrengtos tik ten kur dirba darbuotojai, nebijantys pranešti, kad yra profesinės sąjungos nariais. Todėl tokį valstybinės įmonės vadovybės sprendimą vadinti kitaip kaip bandymu daryti psichologinį spaudimą profesinei sąjungai negalima. Vietoj to, kad dalykiškai bendrautų su profesine sąjunga, šios valstybinės įstaigos vadovybė grubiai pažeidžia europinius socialinio dialogo principus ir taiko gąsdinimo priemones, kurios yra būdingos tik nedemokratiškoms valstybėms.

Ministras Giedrius Surplys negalėjo patikėti tuo kas vyskta jam pavaldžioje įstaigoje ir pažadėjo apsilankimo rugpjūčio pabaigoje Klaipėdoje metu ištirti padėtį vietoje.

Pateikiame visą laišką Žemės ūkio ministrui.

 

LR Žemės ūkio ministruiLR Žemės ūkio ministrui
Giedriui Surpliui
2018-02-21 Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga (toliau – KMAPS) kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą oficialiu raštu Nr. A-3-239/18 dėl informacijos pateikimo, kuriame buvo prašoma pateikti informaciją, kodėl 2018 m. vasario 12 d. VMVT Malkų įlankos pasienio veterinarijos poste adresu Perkėlos g. 1b, LT-95367 Klaipėda ir Pilies pasienio veterinarijos poste adresu Nemuno g. 24, LT-93278 Klaipėda, buvo įrengti vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo įrenginiai.
2018-03-26 d. buvo gautas Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, Vidmanto Paulausko raštas Nr. B6-(1.9)-809 dėl informacijos pateikimo. Rašte teigiama, kad Malkų įlankos pasienio veterinarijos poste adresu Perkėlos g. 1b, LT-95367 Klaipėda ir Pilies pasienio veterinarijos poste adresu Nemuno g. 24, LT-93278 Klaipėda buvo įrengti vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo įrenginiai, tačiau sistemos dar yra testuojamos, vykdomas jų ryšio kanalų parametrų optimizavimas, todėl šiuo metu vaizdo stebėjimas vaizdo stebėjimo kameromis nėra atliekamas.
2018-07-17 d. Nr. B1-626 buvo paskelbtas Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Jame 2.1 punktu nustatoma, kur vykdomas vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas VMVT. 2.1.3 punkte nurodyta, kad darbo kabinetuose (biuruose) vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas vykdomas tik Malkų įlankos pasienio veterinarijos, Pilies pasienio veterinarijos ir Molo pasienio veterinarijos postuose. Nors Lietuvos respublikoje viso yra 12 pasienio veterinarijos postų.
2018-07-17 d. Nr. B1-626 paskelbtame Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakyme dėl Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos apraše II skyriaus 9 punkte parašyta, kad sistemos įrengtos tik tose patalpose ir teritorijose, į kurias gali patekti pašaliniai asmenys.
Visi trys veterinarijos postai randasi Valstybinio Jūrų uosto saugomoje teritorijoje, valstybinės reikšmės strateginiam objekte, kuri yra aptverta tvora, teritorija yra saugoma apsaugos tarnybos darbuotojų, yra įdiegtos mažiau asmens privatumą ribojančios priemonės, t.y. įdiegta automatinių vartų ir leidimų įranga, aliarmo sistemos, stipresnis apšvietimas teritorijoje. Veterinarijos postuose įdiegtas „vieno langelio“ principas, t.y. visos patalpos yra rakinamos, pašaliniai asmenys patekti į patalpas negali, teritorija yra stebima vaizdo kameromis. Pasienio veterinarijos postuose dirba veterinarijos gydytojai (valstybės tarnautojai) ir darbuotojai (pagal darbo sutartis), jų darbas neturi jokios išskirtinės darbo specifikos (darbas su kompiuteriu ir dokumentais), bet tai vieninteliai VMVT pasienio postai, kur yra įsikūręs (apie kuriuos žino VMVT, kituose postuose dirbantys profesinės sąjungos nariai, jausdamiesi socialiai ir psichologiškai nesaugūs, nedavė sutikimo pranešti VMVT apie savo narystę profesinėje sąjungoje) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos profesinės sąjungos skyrius, kuris 2007 m. sausio 5 dieną buvo įregistruotas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjungoje, rejestro Nr. A-4-348 ir veikia Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos vardu, vadovaudamasis jos įstatų IV skyriumi.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybės įmonėje Registrų centre, juridinių asmenų registre 2006 kovo 20 d. Kodas: 193431871.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga (toliau–KMAPS) yra savarankiška, savaveiksmė profesinė sąjunga. Į KMAPS savo noru jungiasi darbininkai, valstybės tarnautojai, mokslo, meno ir medicinos darbuotojai, dirbantys organizacijose, įmonėse, bendrovėse nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų ar žinybinio pavaldumo.
2018-08-10 Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga gavo Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos 2018-08-07 raštą Nr.B6-(1.9)-2106 Dėl vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo, kuriame teigiama, kad VMVT nėra darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, nors Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnyba apie Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos profesinės sąjungos skyriaus įsisteigimą žinojo, nes nuo pat pirmos skyriaus įsteigimo dienos iš darbuotojų išskaito profesinės sąjungos nario mokestį.
LR Konstitucijos 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Profesinių sąjungų įstatymo preambulėje deklaruojama, kad profesinės sąjungos yra savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. Šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos informavimo ir konsultavimo procedūros, to paties įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje ir 16 straipsnyje pažymima, kad darbdavys ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams prašomą informaciją įstatymų nustatytais terminais. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Dėl nurodytų konstitucinių nuostatų Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 14 d. nutarime konstatavo, kad profesinės sąjungos yra savanoriškos ir savarankiškos darbuotojų organizacijos, kurių paskirtis pirmiausia yra atstovauti profesinės sąjungos nariams ir juos ginti, taip pat įstatymo nustatytais atvejais bei būdais ginti visus atitinkamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojus. Nei vienai profesinei sąjungai negali būti ribojama galimybė atstovauti savo nariams ar kitiems asmenims, kurie kreipėsi į profesinę sąjungą prašydami jiems atstovauti. Tai, kad profesinė sąjunga turi atstovaujančios organizacijos statusą, reiškia, kad tokiam subjektui suteiktas ypatingas mandatas veikti atstovaujamos darbuotojų visumos vardu.
Civilinio kodekso 2.38 straipsnyje, nurodyta, kad įvykdžiusios tam tikrus reikalavimus, profesinės sąjungos tampa juridiniais asmenimis. Tai reiškia, kad profesinė sąjunga kaip kiekvienas juridinis asmuo turi nustatytą valdymo struktūrą, biudžetą, gali turėti ir visas juridiniams asmenims suteikiamas teises – turėti turto, savo vardu įgyti įvairių teisių, prisiimti pareigas, gali rengti ir siūlyti teisės aktų projektus. Profesinės sąjungos savo veiklai vykdyti gali samdyti specialistus, būti ieškovais ar atsakovais teisme.Be to, profesinės sąjungos gali vienytis šakiniu ar teritoriniu pagrindu. Pabrėžtina, kad faktas, jog profesinė sąjunga įgyja juridinio asmens statusą, atspindi jos savarankiškumą ir deklaruojamą nepriklausomybę nuo darbdavio ar kitų institucijų.
2016-08-06 KMAPS tarybos nutarimu Nr. A-1-122/16 tenkino Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pasiūlymą KMAPS jungtis į LPS „Solidarumo” gretas, mokant atitinkamą nario mokestį ir pasiūlyti savo narius į Koordinacinę tarybą. Koordinacinės tarybos nariais išrinkti KMAPS pirmininkas Edvardas Šalkauskas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos profesinės sąjungos pirmininkė Lina Urbonovičienė.
2018-07-17 d. Nr. B1-626 paskelbtame Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakyme dėl Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos apraše I skyriaus (bendrosios nuostatos ) 2 punkte teigiama: vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo ir vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo priemonėmis gautų asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti viešą tvarką, Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos darbuotojų ir nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu VMVT valdomų materialinių išteklių apsaugą, korupcijos prevenciją ir supaprastinti VMVT kompetencijai priskiriamų teises aktų reikalavimų išaiškinimą.
1.Viešoji tvarka – tai visuomenėje priimtos, pagarbos vieni kitiems principu pagrįstos, bendros viešo elgesio taisyklės, susiformavusios pagal teisės ir moralės normas, papročius. Šių taisyklių laikymasis užtikrina visuomenėje normalią gyvenimo eigą, tolerantišką bendravimą, civilizuotus tarp žmonių kylančių konfliktų sprendimo būdus, susilaikymą nuo agresyvumo įgyvendinant savo interesus. Būtų įdomu sužinoti, kiek viešosios tvarkos pažeidimų, pagal oficialią dokumentaciją yra padarę pasienio veterinarijos postai. O gal VMVT supratimu viešosios tvarkos pažeidimas yra tas, kad pasienio veterinarijos postuose yra įsteigtas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos profesinės sąjungos skyrius.
2. Kovą prieš korupciją, piktnaudžiavimą tarnyba, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje reglamentuoja specialūs įstatymai (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas), nustatantys konkrečias prevencijos priemones, tarp kurių nėra numatytas vaizdo stebėjimas.
3.Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 5 punkte nustatyta: vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą, taip pat kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ar netinkamos siekiant išvardintų tikslų. Pažymėta, kad vaizdo stebėjimo priemonės, skirtos nuotoliniu būdu kontroliuoti darbo kokybę, nėra leidžiamos.
4. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atliekama valdomų materialinių išteklių apskaita (inventorizacija), nurašomas netinkamas naudoti ir mažareikšmis turtas. Sudaroma komisija, surašomas patikrinimo aktas. Per visą postų gyvavimo laikotarpį, remiantis oficialiais dokumentais, nebuvo nustatyta jokių valdomų materialinių išteklių trūkumų. Užtat pagrįstai kyla klausimas, kokį turtą ir nuo ko pradėjo saugoti VMVT.
2018-07-17 d Nr. B1-626 paskelbtame Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakyme dėl Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos apraše III skyriaus 17 punkte pažymėta, kad prieiga prie sistemų suteikiama atsakingam asmeniui, kuris yra VMVT duomenų apsaugos pareigūnas, arba kitas VMVT darbuotojas, kuriam laikinai ar nuolatos reikalinga prieiga prie sistemų tarnybinėms ir darbinėms pareigoms ir funkcijoms atlikti.
Pagal 2016/679 reglamento 39 straipsnį visoms valdžios institucijoms privaloma paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kuris turi turėti eksperto žinių ir negali būti vadovaujančiose pareigose, kad nekiltų interesų konfliktas. Tačiau 2018-07-17 d. Nr. B1-626 paskelbtame Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakyme dėl Valstybinės Maisto ir Veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo 3.5 nurodoma VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui (šiam skyriui tiesiogiai pavaldūs visi VMVT pasienio veterinarijos postai) palaikyti ryšius su VMVT pasirinktu vaizdo stebėjimo įrangos diegimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėju ir koordinuoti vaizdo stebėjimo įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą.
Darbo vietoje negerbiama darbuotojų teisė į privatumą, kurios negalima pažeisti net ir tada, kai darbuotojas naudojasi ryšių priemonėmis ar kitomis darbdavio suteiktomis elektroninėmis darbo priemonėmis, nes bendrasis korespondencijos slaptumo principas taikytinas ir korespondencijai darbo vietoje. Nėra pagarbos privačiam gyvenimui, kuris taip pat apima ir teisę tam tikra apimtimi užmegzti bei plėtoti santykius su kitais žmonėmis darbo metu darbo vietoje. Taip pat gali kilti įvairios rizikos ir gali būti padaryta fizinė, materialinė ir nematerialinė žala, dėl duomenų tvarkymo jau yra atsiradusi diskriminacija, pakenkta darbuotojų reputacijai.

surpl urb

surpl sed

surpl stov

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą