Profesinės sąjungos atstovai susitiko su Migracijos departamento darbuotojais

autorius Solidarumas
as md

2020 m. liepos 29 d. Lietuvos migracijos departamento Vilniaus skyriuje įvyko darbuotojų susitikimas, kuriame dalyvavo šio departamento dierktorė Evelina Gudzinskaitė, jos pavaduotoja Liucija Voišnis, kancleris Janas Vidickas ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis bei Migracijos departamento darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Gerikienė.

Susitikimą pradėjusi departamento vadovė padėkojo skyriaus darbuotojams už gerą darbą ir atskleidė, kad tam, kad įstaiga gerai dirbtų, vadovams svarbu žinoti darbuotojų lūkesčius ir nuomonę. Ji pažymėjo, kad darbuotojams bendrauti su įstaigos vadovybe ir pareikšti savo nuomonę galima dviem būdais, pasinaudojant Darbo taryba arba profesinė sąjunga. Todėl į skyriaus susirinkimą ji pakvietė profesinės sąjungos atstovus, kad šie papasakotų apie savo veiklą.

Ričardas Garuolis padėkojo direktorei už pakvietimą ir pasidžiaugė, kad Migracijos departamentui vadovauja jaunas, atviras ir europinio socialinio dialogo svarbą suprantantis vadovas.

Jis paminėjo, kad socialinis dialogas ir bendradarbiavimas tarp profesinių sąjungų, darbdavių ir valdžios atstovų yra vieni iš kertinių Europos Sąjungos principų. Ilgainiui Europoje buvo suprasta, kad socialinis dialogas ir bendradarbiavimas yra geriau nei tarpusavio kova, sukelianti revoliucijas ir pilietinius karus, kurie nei vienai konfliktuojančiai pusei nėra naudingi.

Darbdaviai ir darbuotojai yra bendradarbiai arba kitais žodžiais tariant – socialiniai partneriai, kuriems naudinga, kad jų įmonė ar įstaiga gerai dirbtų, nes jei ji gerai dirba, yra lėšų didinti jų pajamas ir gerinti darbo sąlygas. Todėl kuo daugiau vadovybė ir darbuotojai tariasi, tuo geresnius sprendimus priima vadovai, darbuotojai geriau juos įgyvendina, o įmonė ar įstaiga sekmingiau dirba.

Deja, Lietuva yra nuolatos Europos komisijos kritikuojama už socialinio dialogo trūkumą. Dabartinė Vyriausybė bando taisyti padėtį.

Pradėtos pasirašyti pirmos šakos kolektyvinės sutartys. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje ir šakos kolektyvinėse sutartyse jau numatomos papildomos lengvatos profesinių sąjungų nariams, kurių mokesčiais išlaikomos profesinės sąjungos sudaro kolektyvines sutartis, gerinančias visų darbuotojų, tame tarpe ir profesinėms sąjungoms nepriklausančių darbuotojų, darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Profesinių sąjungų, kurios pasirašo Nacionalinę kolektyvinę sutartį, nariams suteikiamos dvi dienos papildomų apmokamų atostogų, dešimt dienų mokymams, mokant jų vidutinį atlyginimą, arba dvidešimt dienų, apmokant pusę vidutinio atlyginimo.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis atskleidė, kad naujoje Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatoma profesinių sąjungų nariams per metus suteikti papildomas penkias dienas sveikatinimui, mokant už tą laiką vidutinį darbo užmokestį.

Jis paragino susirinkimo dalyvius tapti profesinės sąjungos nariais kol Nacionalinė kolektyvinė sutartis dar nepasirašyta, kad nuo kitų metų jie galėtų naudotis šiomis lengvatomis.

Ričardas Garuolis, papasakojęs apie Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“, paragino susirinkimo dalyvius ir jų artimuosius skirti 0.6% savo Gyventojų pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms, nes šios paramos skyrimo laikas yra pratęstas iki rugpjūčio 22 d.

Migracijos departamento darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Gerikienė papasakojo apie savo profesinės sąjungos veiklą.

Ji pasidžiaugė, kad prieš dvejus metus profesinės sąjungos pastangų dėka buvo gautos papildomos dviejų šimtų tūkstančių eurų lėšos darbo užmokesčiui didinti. Dėl to daliai darbuotojų, tarp kurių buvo visi profesinės sąjungos nariai ir keli profesinei sąjungai nepriklausantys darbuotojai, atsirado galimybė padidinti atlyginimus, o jų pareigybės nebuvo sumažintos.

Rūta Gerikienė atskleidė, kad profesinė sąjunga turi daugiau galimybių atstovauti darbuotojus nei Darbo taryba.

Tik profesinė sąjunga turi teisę sudaryti kolektyvinę sutartį, kuri gali pagerinti darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas daugiau nei numato Darbo kodeksas.

Profesinė sąjunga taip pat nemokamai teikia savo nariams teisinę pagalbą ir konsultacijas.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra Lietuvos Trišalės tarybos, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, nuolatos bendrauja su Lietuvos Prezidentu ir ministrais, todėl gali lengviau išspręsti darbuotojams svarbius klausimus nei Darbo tarybos.

Migracijos departamento darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė atkreipė dėmesį, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ turi Palangoje renovuotus poilsio namus, kuriuose profesinės sąjungos nariai gali ilsėtis visus metus mažesnėmis kainomis nei kiti poilsiautojai ir paragino darbuotojus tapti profesinės sąjungos nariais.

Šių metų rugsėjo 12 -13 d. vyks visų Migracijos departamento darbuotojų sąskrydis. Profesinės sąjungos atstovai ketina šiame renginyje pasakoti kitų šio departamento skyrių darbuotojams apie profesinių sąjungų veiklą ir paraginti juos tapti profesinių sąjungų nariais.

ji md

0 komentaras
0

Palikti komentarą