Vyriausybė jau svarsto Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymus dėl socialinio dempingo

autorius Solidarumas
Tautvydas Tamulevičius

2020 m. liepos 28 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo atsakymą iš Vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus dėl Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas” pirmininkės Kristinos Krupavičienės rašto Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Trišalės tarybos nariams ir darbdavių organizacijoms, kuriame ji reikalavo imtis veiksmų, kad būtų apribota socialinį dempingą sukeliančių įmonių veikla,  kurios keičia Lietuvos darbuotojus mažiau apmokamais darbuotojais iš trečiųjų šalių arba kuria Lietuvoje darbo vietas užsieniečiams

Ji paminėjo UAB „Hegelmann transporte“ atvejį, kai ši įmonė karantino metu apgyvendino vairuotojus iš Uzbekijos po aštuonis viename mažame kambaryje ir tokiu būdu sukūrė korona viruso židinį, kuriame užsikrėtė virš trisdešimt žmonių taip daugeliui Lietuvos gyventojų sukeldama pavojų sveikatai. Skaityti paspaudus čia.

Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius pripažino, kad Vyriausybė jau svarsto Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymus ir ketina griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką Lietuvoje ir perdavė Vidaus reikalų ministerijos nuomonę, kad profesinės sąjungos galėtų prisidėti įgyvendinant priemones, skirtas informuoti užsieniečius apie darbo santykių reglamentavimą Lietuvos Respublikoje, darbuotojų teises ir jų gynimo būdus.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Kopijos: Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Į 2020-07-20 2020-07-24 Nr. Nr. 10-094 Nr. S-3203

DĖL DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) pagal kompetenciją įvertino Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipimesi įvardytas problemas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių darbu ir jų teisių pažeidimu Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) reglamentuota užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje – nustatyti leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pagrindai, užsieniečių teisės dirbti įgyvendinimo tvarka.

Siekiant išvengti užsieniečių diskriminacijos ir užkirsti kelią pigiai darbo jėgai patekti į Lietuvos Respublikos darbo rinką, Įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo darbo užmokestį.

Įstatyme taip pat nurodyta, kad užsieniečių darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Be kitų klausimų, šiame kodekse reglamentuojami ir darbo užmokesčio nustatymo bei mokėjimo tvarkos klausimai.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, manome, kad Jūsų pateikti pasiūlymai nėra susiję su VRM kompetencija.

Šiuo metu galiojančiame Įstatyme yra nustatyti atsisakymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) arba leidimą dirbti pagrindai, taip pat jau išduotų leidimų laikinai gyventi arba leidimo dirbti panaikinimo pagrindai.

Pagal šiuo metu galiojančias Įstatymo nuostatas, leidimą laikinai gyventi arba leidimą dirbti atsisakoma išduoti arba išduotas dokumentas panaikinamas, jeigu paaiškėja, kad užsieniečio būsimas arba esamas darbdavys yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams ir kad nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti praėjo mažiau kaip vieni metai, arba per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomas VRM parengtas Įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame, be kita ko, siūloma patikslinti atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi ir leidimą dirbti pagrindus, taip pat ir leidimo laikinai gyventi ir leidimo dirbti panaikinimo Elektroninio dokumento nuorašas 2 pagrindus ir numatyti, kad užsieniečiui leidimą laikinai gyventi arba leidimą dirbti atsisakoma išduoti, o išduotas dokumentas panaikinamas, kai paaiškėja, kad ne tik užsieniečio būsimas arba esamas darbdavys yra baustas už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas, bet ir kai darbdavio vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo buvo bausti už leidimą dirbti nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas ir (arba) buvo skirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą;

šio pakeitimo tikslas – Įstatyme aiškiai nurodyti, kad leidimą laikinai gyventi ar leidimą dirbti atsisakoma išduoti arba išduotas dokumentas panaikinamas ir tada, kai juridinio asmens vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo yra baustas už atitinkamus pažeidimus.

Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgdami į tai, kad, supaprastinus atvykimo į Lietuvos Respubliką sąlygas, užsieniečių, atvykstančių dirbti Lietuvos Respublikoje, nuolat daugėja, manome, kad, siekiant išvengti užsieniečių teisių pažeidimų, būtina imtis papildomų priemonių, užtikrinant tinkamą ir efektyvią subjektų, įdarbinančių užsieniečius, veiklos kontrolę ir tinkamą užsieniečių informavimą apie darbo santykių reglamentavimą Lietuvos Respublikoje bei jų teises.

VRM nuomone, profesinės sąjungos galėtų prisidėti įgyvendinant priemones, skirtas informuoti užsieniečius apie darbo santykių reglamentavimą Lietuvos Respublikoje, darbuotojų teises ir jų gynimo būdus.

Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius

0 komentaras
0

Palikti komentarą