Profesinės sąjungos ir Darbo inspekcija aktyvina bendradarbiavimą

autorius Solidarumas

Rugpjūčio 20 dieną Valstybinėje darbo inspekcijoje vyko susitikimas, skirtas aptarti naujai priimto Profesinių sąjungų įstatymo įgyvendinimo galimybes.

Pagrindinis susitikimo tikslas- aptarti naujos Profesinių sąjungų įstatymo nuostatos “Profesinės sąjungos, jų inspekcijos informaciją dėl darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymosi pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą momento perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui”.

Kalbėta apie tai, kaip geriau praktiškai įgyvendinti šią nuostatą, kokia turėtų būti prašymo forma ir t.t.

Profesinių sąjungų atstovai pateikė pasiūlymą glaudžiau bendradarbiauti regioniuose, kur darbo pažeidimų daugiau, darbuotojai ir profesinės sąjungos dažniau ignoruojamos, darbdaviai nesistengia vystyti socialinį dialogą.

Susitarta, jog bus siekiama aktyvinti VDI ir profesinių sąjungų bendradarbiavimą šalies regionuose, sekančiam susitikimui paruošti pasiūlymus kreipimosi į VDI pavyzdžius, atnaujinti VDI ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo sutartį.

Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė, atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė, vyriausiasis teisininkas Petras Grėbliauskas, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika, VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėja Svetlana Černuševič.

0 komentaras
0

Palikti komentarą