Profesinių sąjungų piketas “Lietuvos gėda: į eurozoną su vergišku socialinių darbuotojų darbo užmokesčiu”

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinės sąjungos, vienijančios socialinių paslaugų įstaigose dirbančius darbuotojus, 2014 m. rugsėjo 19 d. pranešimu apie susirinkimą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją informavo apie 2014 m. rugsėjo 26 d. nuo 11:30 val. iki 12:30 val. Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje vyksiantį piketą, kuriame dalyvaus iki 15 žmonių.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu įtvirtinta, kad socialinių paslaugų įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai, kurių pareigybių sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, taip pat švietimo, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai.

Socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų darbas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, yra įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PIKETAS: „LIETUVOS GĖDA: Į EUROZONĄ SU VERGIŠKU SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIU“

Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad darbo santykiams reglamentuoti taikomas teisingo apmokėjimo už darbą principas, tačiau per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybiniai koeficientai, lyginant su pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, kultūros ir meno darbuotojų yra vieni mažiausių.

Piketo tikslas – Tarptautinės socialinio darbuotojo dienos proga atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į sudėtingas, o dažnai ir pavojingas socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų darbo sąlygas bei gėdingai mažą darbo užmokestį.

Piketo planas: piketo dalyviai 11:30 val. renkasi Vinco Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų (Gedimino pr. 11), 12.00 val. piketo dalyviai, prisijungdami prie Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos organizuojamos akcijos, į dangų paleis baltus balionus, kurie simbolizuos „lengvus kaip oras“ socialinių darbuotojų atlyginimus

Piketo reikalavimai:

• Didinti finansavimą socialinei apsaugai;

• Didinti socialinų paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokestį;

• Peržiūrėti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo krūvius;

• Skirti lėšų darbo sąlygoms ir darbuotojų saugumui gerinti.

Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė Jurgita Žiūkienė

Klaipėdos valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos pirmininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą