Projekto “Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse” baigiamoji konferencija

autorius Solidarumas
DSC 0204

2014 m. rugsėjo 19-20 d. Vilniuje vyko projekto „Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ baigiamoji konferencija. Konferencijos dalyvius pasveikino LPS “Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, projekto idėją pristatė tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė. Apie projekto tikslus bei ateities planus kalbėjo projekto vadovė Ramunė Mereckienė, projekto partneriai iš Estijos Igor Ratsov bei Latvijos – Elina Dabola.

Konferencijoje dalyvavęs LR Susisiekimo ministerijos viceministras Vladislav Kondratovič kalbėjo apie tvarią plėtrą ir transporto politiką Lietuvoje. Jis kartu su profesinių sąjungų atstovais Jurijumi Zaranka bei Jonu Petraška ir LINAVOS atstovu Artūru Rutkausku diskutavo apie užimtumo problemas transporto sektoriuje, darbuotojų ir darbdavių lūkesčius, darbo užmokesčio sistemą, galimybę steigti profesinius pensijų fondus.

LR Vidaus reikalų ministerijos atstovas Andrius Valickas pristatė regionų plėtros ir integruoto vystymosi strategiją. 2014-2020 finansinės perspektyvos prioritetus.

Trečia tema, kuri buvo paliesta konferencijoje – tai atlyginimų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame vystyme. Šia tema pranešimą skaitė Europos profesinių sąjungų konfederacijos ekspertas Ronald Jansson bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas.

Įgyvendinant projektą buvo atliktas tyrimas bei darbuotojų apklausa. Projekto tikslas – informuoti ir šviesti transporto sektoriaus darbuotojų atstovus, išsiaiškinti, kaip Baltijos šalių transporto sektoriaus darbuotojai yra pasirengę dirbti modernėjančiame transporto sektoriuje, ką žino apie darnios plėtros politiką, Europos 2020 strategiją.

Projekto metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar darbuotojai yra pasirengę pokyčiams, ar jų žinios ir įgyti įgūdžiai atitinka darbdavių šiandienos ir ateities lūkesčius. Projektas siekė išsiaiškinti kaip pritraukti jaunimą į šį sektorių, nes vidutinis vairuotojų, dirbančių keleiviniam transporte amžius – 50 metų.

0 komentaras
0

Palikti komentarą