Profesinių sąjungų ir prekybos tinklų atstovų susitikimas

autorius Solidarumas
as vainiene1

2020 m. spalio 8 d. Lietuvos profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Krupavičienė, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir Profesinės sąjungos „Prekybos centrų darbuotojų lyga“ pirmininkas Edgaras Marcinkus kartu su kitų profesinių sąjungų atstovais susitiko su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomąja direktore Rūta Vainiene ir prekybos tinklų „Maxima“, „Rimi“ir „Iki“ personalo skyrių vadovais.

Tai pirmas toks platus profesinių sąjungų ir prekybos tinklų darbdavių atstovų susitikimas.

Susitikimas truko dvi valandas, kurio metu buvo apsikeista nuomonėmis apie darbuotojams ir darbdaviams svarbius klausimus.

Kristina Krupavičienė papasakojo apie europinio socialinio dialogo ir kolektyvinių sutarčių naudą, sprendžiant įmonių darbo klausimus.

Ričardas Garuolis atkreipė dėmesį, kad darbuotojai nori, kad jų įmonė sėkmingai dirbtų, nes tuomet bus lėšų atlyginimų didinimui, todėl juos atstovaujančios profesinės ir darbdaviai yra bendradarbiai ir socialiniai patrneriai. Profesinės sąjungos pirmininkas yra darbuotojų atstovas, kuriam darbuotojai nebijo papasakoti apie darbo metu jiems kylančias problemas, kurių nedrįstų papasakoti darbdavio atstovams.

Profesinės sąjungos gali padėti išpręsti daug klausimų: pagerinti darbo organizavimą ir darbo sąlygas, mikroklimatą įmonės viduje, sumažinti darbuotojų kaitą ir prekių grobstymo atvejus.

Jis pasiūlė sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose būtų numatytos įsteigti dvišalės komisijos, sudarytos iš profesinių sąjungų ir darbdavio atstovų, kurios be darbo ginčų komisijų ar teismų pagalbos padėtų išpręsti nesutarimus, kylančius tarp darbuotojų ir jų vadovų. Tokios komisijos taupančios profesinių sąjungų ir darbdavių laiką sėkmingai veikia Nacionalinei vežėjų asociacijai „Linava“ pasirašius su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ kolektyvinę šakos sutartį.

Edgaras Marcinkus atskleidė, kad jo profesinė sąjunga vykdo prekybos tinklų darbuotojų apklausas, kurios parodė, kad darbuotojai dažnai yra verčiami dirbti viršvalandžius už kuriuos neapmokama. Dalies padalinių vadovai dėl padidėjusio pirkėjų srauto verčia darbuotojus dirbti pietų pertraukų metu arba trumpiau valgyti, apkrauna darbuotojus darbu taip, kad jie turi juos pabaigti po darbo valandų arba verčia ateiti į darbą valandą prieš darbo pradžią, kad pasiruoštų darbui.

Nevisada darbuotojams sumokama už viršvalandžius švenčių metu. Edgaras Marcinkus paminėjo atvejį, kai teritorinio padalinio vadovas atsisakė skirti lėšas darbui už viršvaldžius apmokėti, nes, atseit, jos viršytų numatytą atlyginimų mokos fondo dydį.

Prekybos tinklų atstovai pareiškė, kad jie siekia, jog visi darbuotojai gautų apmokėjimą už savo darbą, todėl juos domintų profesinių sąjungų gauti duomenys apie tokius atvejus. Prekybos tinkluose dirba apie 30 000 darbuotojų, yra gana sunku kontroliuoti daugybės tarpinių grandžių vadovų darbą, todėl profesinių sąjungų informacija padėtų tiksliau įvertinti padėtį ir priimti geresnius sprendimus.

Prekybos tinklų atstovai atskleidė, kad jų darbdavių požiūris į darbuotojus ir juos atstovaujančias profesines sąjungas keičiasi. Tai įrodo ir šis susitikimas bei didelis dėmesys darbuotojų saugumui pandemijos metu.

Nutarta prekybos tinklų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų susitikimus tęsti.

0 komentaras
0

Palikti komentarą