Teisingumo ministerija pritaria medikų profesinės sąjungos nuomonei

autorius Solidarumas
as T ministerija

2020 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos profesinės „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas einanti Vita Subačiutė Teisingumo ministerijoje susitiko su Teisingumo viceministru Ernestu Jurkoniu, kitais atsakingais ministerijos atstovais ir Kalėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju Gintautu Šarausku bei kitais departamento atstovais aptarti Kalėjino departamento planus panaikinti Sveikatos priežiūros skyrių, sujungus jį su Saugumo skyriumi.

Kalėjimo departamento atstovai savo planus aiškino tuo, kad sujungus įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrius į vieną įstaigą – Laisvės atėmimo vietų ligoninę, sumažėjo darbo Kalėjimo departamento sveikatos skyriui.

Vita Subačiutė įspėjo, kad planai sujungti Sveikatos priežiūros skyrių su Saugumo skyriumi prieštarauja tarptautinių organizacijų rekomendacijoms, kad įkalinimo įstaigose sveikatos priežiūros paslaugos nebūtų valdomos statutinių pareigūnų. Be to, šie Sveikatos priežiūros ir Saugumo skyriai vykdo visiškai skirtingą veiklą.

Profesinės sąjungos pirmininkė pareiškė, kad kol nesibaigė pereinamasis laikotarpis pervedant įkalinimo įstaigų medikų finansavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondui, negali būtų jokių kalbų apie šio skyriaus pertvarkymą, nes būtent Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyrius yra už tai atsakingas. Ji piktinosi, kad iki šiol tai nepadaryta, nors tai pagal Teisingumo ministrerijos planus turėjo būti padaryta jau nuo šių metų pradžios.

Kalėjimo departamento atstovai pasakė, kad nesiekia būtinai sujungti Sveikatos priežiūros ir Saugumo skyrių. Jie užtikrino, kad nesirengia atleisti nei vieno iš keturių Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų, nes surasti tokios kvalifikacijos ir patirties darbuotojų yra sunku, o darbo įkalinimo įstaigose tokiems darbuotojams visada atsiras.

Ričardas Garuolis paragino Kalėjimo departamento vadovybę pirmiausia tokio pobūdžio pertvarkymus apsvarstyti su profesine sąjunga, netrukdant Teisingumo ministerijos atstovų, kurie ir be Kalėjimo departamento reikalų turi apsčiai darbo.

Kalėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas pareiškė, kad Kalėjimų departamentas yra atviras visiems pasiūlymams kaip pagerinti įstaigos darbą, ir užtikrino, jog bus bendradarbiaujama su profesine sąjunga svarstant šio skyriaus ir jo darbuotojų ateitį.

Vita Subačiutė paprašė Kalėjimo departamento atstovų pateikti Sveikatos priežiūros skyriaus darbo funkcijų aprašą, kad būtų galima įvertinti kiek darbo funkcijų jis atlieka, pardavus įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrius Laisvės atėmimo vietų ligoninei.

Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis pareiškė, kad Teisingumo ministerija nepritars Sveikatos priežiūros ir Saugumo skyrių sujungimui ir pasiūlė Kalėjimo departamentui kartu su profesine sąjungą ieškoti kitų būdų kaip pegerinti įstaigos darbą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą