Rengiama profesinės sveikatos priežiūros koncepcija

autorius Solidarumas

1999 m. kovo 18 d. Seimas priėmė LR profesinės sveikatos priežiūros įstatymą Nr. VIII-1095 kuris reglamentavo darbo medicinos ir darbo higienos įstaigų veikla, kuri b uvo darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos sudedamoji dalis. Tačiau kilus šios srities funkcijų nepasidalinimumi tarp sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijų 2007 m. birželio 7 d. įstatymu Nr. X-1171 1999 m. kovo 18 d. LR profesinės sveikatos priežiūros įstatymas Nr. VIII-1095 buvo pripažintas netekus galios.

Ženkliai išaugus sergamumui dėl patiriamo streso darbe 2013 m. kovo 13 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 228 patvirtino 2012-2016 metų programos prioritetines priemones, kurių 5 punkte yra nurodyta skatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata, numatyti sveikatos priežiūros vystymo kryptis.

2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. N-895 sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis sudarė 19 asmenų darbo grupę (1 priedas), kuriai pavesta iki 2014 m. birželio 1 d. parengti Profesinės sveikatos priežiūros koncepciją.

2013 m. spalio 15 d. sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko pirmasis komisijos posėdis, kuriame suformuluoti komisijos uždaviniai ir darbo planas, renkami komisijos narių pasiūlymai. Kitas komisijos posėdis numatytas 2013 m. lapkričio 22 d. 10 val.

1 priedas: komisijos sudėtis

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą