Renkami parašai dėl profesinių mokymo įstaigų padėties ir jų finansavimo gerinimo

autorius Solidarumas

Kreipiamės į Jus, kviesdami pasirašyti po peticiją  dėl profesinių mokymo įstaigų padėties ir finansavimo gerinimo. Kreipiamės į profesinio mokymo įstaigų vadovus, pedagogus, darbuotojus, prašydami prisidėti prie organizuojamos parašų rinkimo akcijos.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, atsiliepdama į Druskininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ narių kreipimą, nutarė kreiptis į šalies politikus, visuomenę, kad atkreiptų dėmesį į profesinio mokymų įstaigų būklę. Ypač neramina nepakankamas šių mokyklų finansavimas. Dėl pastaraisiais metais išaugusių elektros energijos bei kitų komunalinių paslaugų kainų  šių mokyklų išlaikymo kaštai labai išaugo. Pastatų išlaikymo kaštai auga ne dienomis, o valandomis.  To tarpu skiriamos finansinės lėšos  nebeatitinka realių išlaidų. 

Būtina renovuoti mokyklų pastatus, gerintų šildymo sistemas, tai padėtų efektyviau naudoti skiriamas lėšas. Vyriausybei padidinus minimalų darbo užmokestį, mokyklų atlyginimų fondas nebuvo padidintas. Dėl šios priežasties yra mažinami darbuotojų etatai, atleidžiami ūkio darbuotojai: santechnikai, staliai, kiemsargiai, elektrikai.

LR švietimo ir mokslo ministerija nereaguoja į profesinio mokymo įstaigų atstovų pastabas, argumentus.  Yra rekomenduojama trūkstamas lėšas – užsidirbti. Taigi, ką daryti šioms mokykloms?

Lietuva yra tarp šalių, kuriose jaunimo nedarbas vienas didžiausių, jaunimui sunku integruotis į darbo rinką, paprastų darbuotojų trūksta, tuo tarpu jaunimo tarpe mokslas profesinėse mokyklose yra nepatrauklus, viena iš priežasčių –  skurdi materialinė bazė, „morališkai“ pasenusi mokymosi  įranga.  Be to, esame įsipareigoję įgyvendinti Europos Komisijos keliamus tikslus, didinti jaunų žmonių užimtumą. Dėl to yra būtina gerinti profesinio mokymosi įstaigų įvaizdį, materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius.

Tačiau vyksta atvirkštinis procesas: mokyklos yra priverstos įvairiais būdais užsidirbti papildomų lėšų, mokyklų ir personalo išlaikymui.  Neretai mokytojai yra priversti rūpintis ne dėstomo dalyko kokybės gerinimu, bet – komerciniais užsakymais, mokyklų finansine, ūkine padėtimi.

Kreipiamės į visus, kurie yra neabejingi Profesinio mokymo įstaigų likimui, kuriems rūpi ten dirbantys darbuotojai bei ten ketinantis mokytis ar besimokantis jaunimas, visus kuriems rūpi sugrąžinti prarastą profesinio mokymosi prestižą bei profesinio  mokymo įstaigose įgytų profesijų prestižo atkūrimas, – paremti mūsų raštą savo parašais.

Mes manome, jog atėjo laikas atkreipti dėmesį į profesinio mokymo įstaigas, skirti mokykloms realų finansavimą, kuris atitiktų padidėjusias šildymo, elektros, ryšių, transporto išlaidas, užtikrintų priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus.  Pradėti profesinių mokymo įstaigų renovavimo darbus. Mokyklų mokomosios, techninės, technologinės bazės atnaujinimui  skirti 2014-2020 m. Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšas.

Parašų rinkimo lapą galite atsisiųsti čia.

Lapus iki liepos 4 dienos prašome pristatyti į Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas”, K.Kalinausko 2b, Vilnius.

0 komentaras
0

Palikti komentarą