Dualinis mokymas – jaunimo nedarbo problemos sprendimo priemonė

autorius Solidarumas

Belgijos ir Europos sąjungos sostine vadinamame Briuselyje 2013 metų birželio 4 – 6 dienomis vyko Europos komisijos organizuota konferencija apie gamybinę praktiką ir stažuotes jaunimui, kaip jaunimo nedarbo problemos ES šalyse sprendimą.

Konferencijos metu pristatyti sėkmingai vykdyti Europos socialinio fondo finansuoti projektai, kuriais siekta spresti minėtą problemą. Kaip pavyzdys pateiktas Latvijos profesinės sąjungos (LBAS) vykdytas projektas, kurį įgyvendinant buvo įdarbinti keliolika profesines mokyklas baigusių jaunuolių. Tiesa, ar ir pasibaigus projektui minėtas jaunimas išsaugojo darbo vietas informacijos nėra.

Atkreiptas dėmesys, kad jaunimo nedarbas mažiausias kaip tik tose šalyse, kur ilgą laiką veikia dualinis mokymas – Vokietija, Danija, Austrija. Dualinis mokymas, tai tokia mokymosi sistema, kuomet profesinės ar aukštosios mokyklos studentas maždaug pusė mokymosi ar studijų laiko dirba pagal savo specialybę įmonėje ar įstaigoje.

Danijos verslo darbdavių konfederacijos atstovė pasakojo kuo naudinga dualinio mokymo sistema.

Pirmiausia, tai labai naudinga pačiam studentui ar moksleiviui, nes paruošia jį darbo rinkai. Nors dažnai besimokantis ir praktiką atliekantis jaunas žmogus pasilieka toje įmonėje, tačiau ir nepasilikęs dirbti, jis, ieškodamas darbo jausis tvirčiau, nes pakankamai daug laiko skyrė savo specialybės žinių pritaikymui praktikoje.

Antra, tai naudinga ir darbdaviams, nes jie turi galimybę atsirinkti pačius geriausius darbuotojus. Galiausiai laimi visi, ir būsimi darbo rinkos dalyviai ir darbdaviai ir valstybė.

Europos komisijos atstovai teigia, jog šalys turėtų savo nacionaliniuose biudžetuose numatyti finansavimą dualinio mokymo stiprinimui, ne vien tik naudoti ESF lėšas.

Visos nedarbo problemos sprendimo priemonės turi būti nukreiptos į ekonomikos skatinimą, nes tik taip kuriasi naujos darbo vietos. Neatsigaunant ekonomikai bet kokios kitos priemonės nebus veiksmingos.

Europos komisija pristatė paslaugą, kuria naudojantis galima gauti patarimus internetu apie gamybinę praktiką ir stažuotes. Atsakymus į kilusius klausimus pateikia aukšo lygio ekspertai. Tokiu būdu siekiama padėti ES šalims kuriant gamybinių praktikų bei stažuočių schemas padedant ESF.

Daug diskutuota apie galimybę sėkmingai vykdomą dualinį mokymą taikyti ir kitose šalyse, kur jo beveik nėra, kaip pvz ir Lietuvoje. Labai populiari nuomonė, kad Vokietija turėtų „eksportuoti“ savo šalyje puikiai veikiančią dualinio švietimo sistemą ir padėti kitoms šalims sprendžiant ekonomines ir socialines problemas.

Dualinis mokymas Vokietijoje turi gilias tradicijas, kurių užuomazgos siekia 1960 metus. Apie 1980 metaus dualinis mokymas Vokietijoje įgijo šiuolaikinę formą. Todėl negalime aklai kopijuoti kitoje šalyje veikiančio modelio. Kaip viena iš galimybių – perkelti tam tikras, tinkančias dualinio mokymo dalis, priklausomai nuo šalies kultūros ir poreikio bei pritaikyti juos tokiu būdu, kuris duotų didžiausią naudą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą