Rytų kaimynystė – svarbu neprarasti vilties

autorius Solidarumas

2013 m. gruodžio 2 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Išorės santykių skyriaus Rytų kaimynystės tęstinio darbo komiteto posėdis. Posėdyje diskutuota apie Rytų partnerystės raidą po aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje, kuris vyko lapkričio 28-29 d.

Vilniuje vykusiame Aukščiausio lygio susitikime, nebuvo pasirašyta Asociacijos sutartis tarp ES ir Ukrainos, tačiau buvo parafuotos asocijacijos sutartys su Moldova ir Gruzija.  LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė, informavo apie Rytų partnerystės pilietinės visuomenės konferenciją „Pasitikrinti realybę: Politiniai iššūkiai ir ateities darbotvarkė“.  

Nevyriausybinių organizacijų atstovų konferencija vyko tuo pačiu metu Vilniuje, kaip ir Viršūnių susitikimas. Konferencijoje buvo kalba apie iššūkius su kuriais susiduria pileitinės visuomenės organizacijos ir pileičiai, Buvo diskutuojama apie Ukrainos atsaikymą pasirašyti Asociacijos sutartis bie strateguojama tolesni veiksmai.

Akcentuota, jog vien tik pilietins visuomenės aktyvinimo nepakankmaa, noritn, kad demorkatizacijos procesai vyktų Rytų partnerystės šalyse, būtina aktyviai dirbti ir su politikais, nuo kurių priklauso galutiniai sprendimai. Ukrainos nevyriausybinių organziacijų atstovams kilo psontaniška idėja pasirašyti simbolinę Asociacijos sutartį.

Pranešėjai akcentuota visuomenės švietimo svarba. Didelio susidomėjimo sulaukė tarptuatinių fondų atstovų apsisakymai. Jie pristatė fondus, skirtus demokratijos plėtrai išorės šalyse. Buvo pristatyti Kanados, JAV, ES,  Slovakijos ir Švedijos fondai.

Pristatyti Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo Kišiniove rezultatai.  Komiteto pirmininkas infromavo, jog neseniai įkurtos 5Darbo grupės koordiantore nuo ES, išrinkta Daiva Kvedaraitė.  

Lapkričio 29-30 d. Vilniuje įvyko ir naujai išrinkto Pilietinės visuomenės forumo Valdomojo komiteto posėdis. Posėdžio eigą ir sprendimus pristatė D.Kvedaraitė.

Rytų partnerystės strategija buvo patvirtinta 2009 m. Prahoje ES vadovų susitikime, kaip speciali Europos kaimynystės politika, tam kad toliau remtų tvarius reformų procesus visose Rytų Europos šalyse, t.y Baltarusijoje, Ukerainoje, Moldovoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Azerbaidžiane.

0 komentaras
0

Palikti komentarą