Seimas silpnina profesinių sąjungų galias

autorius Solidarumas
darbo k interviu

Seimo narys Tomas Tomilinas, nuolat kalbėjęs apie profesinių sąjungų stiprinimą, pasiūlė apsaugoti nuo savavališko darbdavio atleidimo tik vienintelį profesinės sąjungos pirmininką, o likusius renkamus ir iki šiol įstatymais saugomus profesinių sąjungų atstovus jis pasiūlė atiduoti darbdavių savivalei. Seimas, kurio dauguma žadėjo stiprinti profesinių sąjungų galias, pradėjo jas naikinti, nubalsavę už profesinių sąjungų draugu apsiskelbusio T.Tomilino pasiūlymą!

 
2017 m. gegužės 30 d. Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, suteikiančias apsaugą nuo atleidimo tik vieninteliam profesinės sąjungos pirmininkui. Galiojančiame Darbo kodekse atleisti iš darbo profesinės sąjungos renkamų organų atstovus galima tik už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, kurie yra tiksliai apibrėžti Darbo kodekse. Kitais atvejais juos galima atleisti iš darbo tik gavus profesinės sąjungos sutikimą. 
 
Ši valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojo Tomo Tomilino pasiūlyta Darbo kodekso pataisa stipriai susilpnina profesinių sąjungų galias ir galimybes atstovauti bei ginti darbuotojų teises, nes nebeapsaugo profesinės narių, kurie tiesiogiai bendrauja ir derasi su darbdaviu ir todėl privalo pagal tarptautinę teisę turėti papildomas garantijas, kad nenukentės už savo veiklą atstovaujant darbuotojus. 
 
Minėta įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidentės siūlymui, kad “Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys, laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiosmis darbo sutarties sąlygomis”.  Prezidentė siūlo, kad šios “nustatytos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui”. Taigi, Prezidentė siūlo neapsiriboti vieninteliu profesinės sąjungos pirmininku.
 
Tomo Tomilino pateikta įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvoje galiojančios Tarptautinės darbo organizacijos konvencijai Nr.98, kurios 1 straipsnyje parašyta “Darbuotojai yra tinkamai ginami nuo diskriminacijos veiksmų, neleidžiančių jiems jungtis į organizacijas darbe./…/Jie yra ginami nuo veiksmų, kuriais norima atleisti darbuotoją arba padaryti jam žalos kitokiu būdu dėl jo narystės profesinėje sąjungoje”. Taigi, šis straipsnis reikalauja apsaugos visiems profesinės sąjungos nariams, o ne tik jos renkamiems atstovams. Po Nepriklausomybės paskelbimo tokią apsaugą iki 2000 m. turėjo visi profesinės sąjungos nariai.
 
Šis Tomo Tomilino pasiūlymas riboti profesinių sąjungų galias prieštarauja jo ir jo atstovaujamos partijos rinkiminiams  pažadams.
 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą