Profesinė sąjunga „Solidarumas” kreipiasi į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją Seime

autorius Solidarumas
trys muskiet
 
Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” valdyba 2017 m. birželio 2 d. savo posėdyje priėmė kreipimąsi į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narius dėl vieno, ypač profesinėms sąjungoms kenksmingo įstatymo projekto, kurį pasiūlė šios partijos pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas. 

LR Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnui gerb. Ramūnui Karbauskiui
 
Kreipimasis į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Seimo narius
 
Kviečiame visus, norinčius, kad šimtai tūkstančių Lietuvos darbuotojų būtų tinkamai atstovaujami ir nenorėtų emigruoti, palaikyti Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlytą įstatymo pataisą dėl Darbo kodekso 168 straipsnio, užtikrinančio asmenines garantijas ir apsaugą nuo diskriminacijos darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims.
 
Prašome atmesti profesinėms sąjungoms ypač kenksmingą Seimo nario Tomo Tomilino pasiūlymą apsaugoti nuo savavališko darbdavio atleidimo tik vienintelį profesinės sąjungos pirmininką, o ne visus į profesinių sąjungų valdymo organus išrinktus narius.  Galiojančiame Darbo kodekse atleisti iš darbo profesinės sąjungos renkamų organų atstovus galima tik už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, kurie yra tiksliai apibrėžti Darbo kodekse. Kitais atvejais juos galima atleisti iš darbo tik gavus profesinės sąjungos sutikimą. 
 
Minėtas Tomo Tomilino pasiūlymas yra nesuderintas su profesinėmis sąjungomis ir pakerta jų teises ir galias atstovauti ir derėtis dėl darbuotojams priimtinų darbo sąlygų. 
 
Ši Tomo Tomilino pataisa prieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidentės siūlymui, kad “Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys, laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiosmis darbo sutarties sąlygomis”. Prezidentė siūlo, kad šios “nustatytos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui”. Taigi, Prezidentė siūlo neapsiriboti vieninteliu profesinės sąjungos pirmininku.
 
Tomo Tomilino pateikta įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvoje galiojančios Tarptautinės darbo organizacijos konvencijai Nr.98, kurios 1 straipsnyje parašyta “Darbuotojai yra tinkamai ginami nuo diskriminacijos veiksmų, neleidžiančių jiems jungtis į organizacijas darbe./…/Jie yra ginami nuo veiksmų, kuriais norima atleisti darbuotoją arba padaryti jam žalos kitokiu būdu dėl jo narystės profesinėje sąjungoje”. Taigi, šis straipsnis reikalauja apsaugos nuo diskriminacijos visiems profesinės sąjungos nariams, o ne tik jos renkamiems atstovams. Tokias asmenines garantijas ir apsaugą nuo diskriminacijos iki 2000 m. Lietuvoje turėjo kiekvienas profesinės sąjungos narys.
 
Ši valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojo Tomo Tomilino pasiūlyta Darbo kodekso pataisa stipriai susilpnina profesinių sąjungų galias ir galimybes atstovauti bei ginti darbuotojų teises, nes nebeapsaugo profesinės narių, kurie tiesiogiai bendrauja ir derasi su darbdaviu ir todėl privalo pagal tarptautinę teisę turėti papildomas garantijas, kad nenukentės už savo veiklą atstovaujant darbuotojus. 
 
Stebina, kad Tomo Tomilino pasiūlymas riboti profesinių sąjungų galias prieštarauja jo ir jo atstovaujamos partijos rinkiminiams pažadams.
 
Šis Tomo Tomilino pasiūlymas labai papiktino visus profesinių sąjungų narius ir šimtus tūkstančių darbuotojų, kurie patikėję Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pažadais stiprinti profesines sąjungas ir socialinį dialogą rinkimuose balsavo už šią partiją.
 
Prašome rasti laiko susitikti ir aptarti šiuos klausimus.
 
Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė
0 komentaras
0

Palikti komentarą