Seimo Žmogaus teisių komitete svarstyti profesinės sąjungos pasiūlymai

autorius Ričardas

2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, jos pavaduotoja Jovita Pretzsch, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Užsienio projektų vadovė Daiva Kvedaraitė, teisininkė Lina Bertlingė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinė sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius dalyvavo nuotoliniame Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomos Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pateiktos įstatymų pataisos, kurios padėtų apsaugoti darbuotojų ir profesinių sąjungų narių teises bei užtikrintų demokratiją darbo vietose. Daugiau skaityti čia.

K.Krupavičienė siūlė, kad Darbo tarybos nutrauktų savo veiklą, kai įmonėje įsteigiama profesinė sąjunga, o ne tuomet, kai profesinės sąjungos nariai sudaro trečdalį visų darbuotojų. Esant kelioms profesinėms sąjungoms būtų sudaroma jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

Konfidencialios informacijos atskleidimo draudimas neturi būti taikomas, kai informacija teikiama darbuotojų atstovui.

Profesinių sąjungų valdymo organų atstovai laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų darbo sutarties sąlygomis, išskyrus atvejus, kai įmonė, įstaiga ar organizacija yra likviduojama ar bankrutuoja.

Panaikinti nuostatą, kad neteisėtai iš darbo atleistas darbuotojas gali būti negrąžintas į darbą, jei to prašo darbdavys.

Darbdavys turi aptarti ir suderinti su profesine sąjunga priemones, kurios užtikrintų apsaugą nuo psichologinio smurto darbo aplinkoje, ir viešai jas paskelbti visam kolektyvui.

Ne tik Darbo tarybą, bet ir profesinę sąjungą darbdavys privalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, informuoti apie nuotolinio darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodydamas taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį.

Posėdžiui pirmininkavęs komiteto pirmininkas V.T.Raskevičius paklausė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonės. Jos atstovė atsakė, kad šiuo metu įvairios Darbo kodekso pataisos svarstomas dvišaliu lygiu tarp darbdavių ir proefesinių sąjungų atstovų ir trišaliu lygiu dar įtraukiant ir Vyriausybės atstovus ir tik baigus juos svarstyti šie pasiūlymai bus pateikti Seimui.

K.Krupavičienė atsakė, kad nevisada profesinėms sąjungoms pavyksta sutarti su darbdavių ir Vyriausybės atstovais, todėl Seimo Žmogaus teisų komiteto nuomonė yra labai svarbi.

V.T.Raskevičius padėkojo už pateiktus pasiūlymus, pasidžiaugdamas, kad profesinės sąjungos ne tik kelia problemas, bet ir pateikia savo siūlymus kaip jas spręsti. Jis pažadėjo nusiųsti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pasiūlymus Teisės institutui ir gavus jo įvertinimą vėl svarstyti Seimo Žmogaus teisių komitete.

K.Krupavičienė taip pasiūlė Seimui ratifikuoti Tarptautinę darbo organizacijos konvenciją Nr. 190 Dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo.

V.T.Raskevičius pažymėjo, kad ši konvencija dabar, kai nusižudė Šiaulių ligoninės gydytoja, yra labai aktuali ir padėtų stabdyti psichologinį smurtą darbe. Jam pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, kuri pranešė, kad šiuo metu ministerija pagreitinta tvarka svarsto klausimus susijusius su šios konvencijos ratifikavimu.

Žiūrėti nuo 1.19 val.

0 komentaras
0

Palikti komentarą