Pritarta priemonių lano pakeitimams

autorius Jovita

2021 m. gegužės 26d. įvyko Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės virtualus posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch.

Vilniaus regiono plėtros tarybos administracija gavo Ukmergės rajono, Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų prašymus dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m. dalies „Priemonių planas“ (toliau – Priemonių planas) pakeitimo.
Ukmergės rajono savivaldybės administracija prašo patikslinti Priemonių plane numatytus projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ (nuoroda Priemonių plane – 2.1.1.1.70), įgyvendinamo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“, duomenis. Įgyvendinus projektą „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste“ pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R511 „Vietinių kelių vystymas“ buvo sutaupyta 22.143,04 eurų ES lėšų. Šiuo metu vykdomo projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R511 “Vietinių kelių vystymas” biudžetas nupirkus rangos darbus išaugo nuo 361.000,00 iki 805.825,80 eurų, todėl savivaldybės administracija kreipiasi su prašymu sutaupytas lėšas perkelti į vykdomą projektą, nurodant Priemonių plane atitinkamai: iš viso – 805 825,80 Eur., SB lėšos – 557 693,83 Eur., ES lėšos – 248 131,97 Eur.
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija prašo patikslinti įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projekto „Pėsčiųjų dviračių tako įrengimas Šalčininkų mieste“ (nuoroda Priemonių plane – 2.1.1.1.75) apimtį įtraukiant naują veiklą ir skiriant papildomą finansavimą.
Siekiant plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Šalčininkų mieste: įrengti naują taką Vilniaus g. 0,48 km ir rekonstruoti Nepriklausomybės g. 1,252 km. Naujai įrengti pėsčiųjų dviračių takai tai jungtis, kuri sujungs jau esamus dviračių takus į bendrą dviračių takų tinklą Šalčininkų mieste. Bendras takas apims miesto centrą, gyvenamuosius rajonus, rekreacines zonas, šalia takų įsikūrusias įstaigas, verslo subjektus.
Atitinkamai prašoma pakoreguoti Priemonių plano 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimo lėšas, nurodant iš viso – 399 830,80 Eur., SB lėšos – 59 974,62 Eur., ES lėšos – 339 856,18 Eur.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R- 408 ,,Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ (nuoroda Priemonių plane – 2.1.3.3.2), finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 ,,Socialinio būsto fondo plėtra“.
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 196.1 papunkčio nuostata, kai „valstybės ar regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija planuoja kreiptis dėl papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ – 3031380,36 Eur (ES lėšos – 1652713,54 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 1378666,82 Eur).
Atlikus projekto alternatyvų pakartotinį vertinimą, tinkamiausia alternatyva yra: „Naujų pastatų statyba ir turto įsigijimas“, kurios metu būtų atliekama socialinių būstų statyba, taip pat kartu būtų perkami socialiniai būstai. Šios alternatyvos įgyvendinimo metu atliekama dviejų 31 buto naujų pastatų statyba Nemenčinėje ir Mickūnuose bei būtų perkama 19 socialinių būstų savivaldybės teritorijoje. Ši alternatyva yra naudingiausia, bet reikalauja didesnių investicijų palyginus su ankstesne alternatyva, todėl reikalingas papildomas finansavimas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą