Siūlo dalyvauti ruošiant naują Darbo kodeksą

autorius Solidarumas

LPS „Solidarumas“ gavo projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ vadovo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano prof.dr. Tomo Davulio kvietimą  prisidėti prie šio modelio kūrimo. Projekto svetainė www.socmodelis.lt

Kvietimo bendradarbiauti priede nurodomi projekto tikslai ir uždaviniai.

Projekto tikslas: pagal Europos valstybių praktiką parengti teisės aktų projektus, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, tam kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų sukurti tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Projekto uždaviniuose išvardintos gražiai skambančios utopinės deklaracijos, kurios nesiderina su valdžios konkrečiais veiksmais didinant socialinę atskirtį, žadant grąžinti sumažintas pensijas ir socialines išmokas.

Priedas: Teisės fakulteto 2014-04-22 pranešimas ir modelio sukūrimo aprašas.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą