Skuode po mobingo slaugytoja atsidūrė ligoninėje

autorius Solidarumas
skuod gmp

2020 m. vasario 11 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos salėje įvyko Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos susitikimas su rajono savivaldybės atstovais ir Skuodo ligoninės darbuotojais.

Susitikimo metu buvo aptariami svarbūs sveikatos priežiūros rajone klausimai. Greitosios medicininės pagalbos (GMP) darbuotojus jaudino jų finansavimo klausimas. Pagal Lietuvos įstatymus ligoninėje turi būti du GMP ekipažai, kad vienam išvykus į įvykio vietą jį galėtų pakeisti kitas ekipažas. Tačiau pagal kitus Lietuvos įstatymus GMP skiriama lėšų tik 1.1 GMP ekipažui. Todėl GMP darbuotojų atlyginimai yra beveik minimalaus atlyginimo dydžio. VŠĮ. Skuodo greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ingrida Šabanavičienė paklausė kodėl padidinus sveikatos priežiūros paslaugų įkainius darbuotojų atlyginimai nepadidėjo. Į šį klausimą ligoninės atstovai neatsakė.

Profesinės sąjungos narė Irena Šimkevičienė atskleidė, kad GMP darbuotojų, dirbančių tokį atsakingą darbą, atlyginimai yra maži. Už aštuonių darbo valandų darbą per dieną GMP darbuotojų atlyginimas yra tik truputį didesnis nei 20 eurų. Todėl darbuotojai, norėdami išmaitinti šeimas, aukoja savo sveikatą ir dirba 1.25 etatu ar daugiau, viršvalandžius, budi kas antrą, o ne kas trečią parą. Kai kurie GMP darbuotojai dirba net 200-250 val. per mėnesį.

Darbuotojams nemokami nei privalomi priedai ir nesuteikiamos papildomos atostogos už darbo stažą, nei priedai už darbo patalpų valymą.

Darbuotojai net turi už savo pinigus pirktis darbo drabužius.

Nepaisant to, kad Skuodo GMP stoties darbuotojų darbą kontroliuojančios organizacijos ir gyventojai vertina teigiamai, jų atlyginimai nekilo po 2019 m. rugsėjo, kai jie padidėjo visiems Lietuvos medikams. Skuodo savivaldybė pernai Skuodo ligoninei skyrė papildomą 100 000 eurų finansavimą, bet Skuodo GMP stočiai papildomų lėšų neskyrė. 

Žiūrėti nuo 1.57 val. https://www.facebook.com/skuodosavivaldybe/videos/3367754053251209/

Šių skandalingos padėties paviešinimas sukėlė Skuodo GMP stoties direktorės Dalios Mažeikaitės pyktį. Kitą dieną, vasario 12 d. ji darbo metu užėjo pas Ireną Šimkevičienę ir užsipuolė ją grasindama, kad dabar ši atsakys už kiekvieną posėdžio metu pasakytą žodį, grasino sumažinti jos atlyginimą, įžeidinėjo ją įvairiomis replikomis, nuvertinančiais komentarais.

Irena Šimkevičienė po tokio savo vadovės išpuolio pasijuto blogai. Vasario 13 d. ji kreipėsi į savo šeimos gydytoją ir buvo skubiai paguldyta į Skuodo ligoninę dėl labai aukšto kraujo spaudimo. Tačiau jos sveikatos stovis toliau blogėjo ir vasario 14 d. Irena Šimkevičienė priešinsultinėje būsenoje buvo išvežta į Klaipėdos ligoninę.

Vasario 13 d. visi Skuodo GMP darbuotojai, išskyrus buhalterę, kreipėsi raštu į Skuodo savivaldybę, kuriai priklauso įstaiga. Šiame rašte jie pranešė, kad darbo metu nuolatos jaučia direktorės Dalios Mažeikienės psichologinį spaudimą, engimą bei nuvertinimą. Bet kokios darbuotojų pastabos dėl esamų darbo sąlygų yra ignoruojamos.

2019 m. rugpjūčio 2 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-967 buvo patvirtintas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas, pagal kurį vidutiniškai 9 proc. buvo padidinti teikiamų GMP paslaugų gyventojams įkainiai, tačiau po šio pakeitimo buvo padidintas tik direktorės ir buhalterės darbo užmokestis!

Tuo tarpu slaugytojų ir vairuotojų darbo užmokestis nebuvo didinamas, nors šie asmenys tiesiogiai teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams.

Darbuotojai net neturi savo darbo sutarčių ir neaišku kokiu pagrindu yra vykdoma darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimas!

Darbuotojai vieningai pareiškė nepasitikėjimą direktore Dalia Mažeikiene ir pareikalavo ją atleisti iš esamų pareigų.

Visą pareiškimą skaityti žemiau.

  

Skuodo rajono savivaldybės administracijai 2020-02-13

 

DĖL NEPASITIKĖJIMO VšĮ SKUODO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORE

 

VšĮ Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMP) darbuotojai informuoja, kad darbo metu nuolatos jaučia direktorės Dalios Mažeikienės psichologinį spaudimą, engimą bei nuvertinimą. Bet kokios darbuotojų pastabos dėl esamų darbo sąlygų yra ignoruojamos. 2019 m. rugpjūčio 2 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-967 buvo patvirtintas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas, pagal kurį vidutiniškai 9 proc. buvo padidinti teikiamų GMP paslaugų gyventojams įkainiai. Po šio pakeitimo buvo padidintas direktorės ir buhalterės darbo užmokestis. Slaugytojų ir vairuotojų darbo užmokestis nebuvo keičiamas, nors šie asmenys tiesiogiai teikia greitosios medicinos pagalnos paslaugas gyventojams.

2020 m. vasario 11 d. Skuodo rajono savivaldybėje vykusios darbinės sesijos – diskusijos metu GMP darbuotojai viešai pasisakė apie esamą situaciją. 2020 m. vasario 12 d. GMP stoties direktorė Dalia Mažeikienė užsipuolė viešai pasisakiusią slaugytoją ir jos kolegę. Darbuotoja buvo įžeidinėjama įvairiomis replikomis, nuvertinančiais komentarais, kalbančiosios pertraukinėjimu. Darbuotojai buvo grąsinama, kad tiek jos, tiek kitų slaugytojų ir vairuotojų darbo krūvis bus mažinamas (kas įtakotų ir darbo užmokesčio mažėjimą). Taip pat informuojame, kad darbuotojai neturi savo darbo sutarčių ir nėra aišku, kokiu pagrindu yra vykdoma darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimas.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, GMP stoties darbuotojai reiškia nepasitikėjimą direktore Dalia Mažeikiene ir prašo ją atleisti iš esamų pareigų.

 

 

GMP stoties darbuotojai:

1.Algimantas Šimkevičius

3.Svajonė Laukienė

4.Darius Anužis

5.Stasys Jonušas

6.Irena Šimkevičienė

7.Vytautas Girkantas

8.Dalia Motuzaitė

9.Janina Dapšauskienė

10.Regina Grikštienė

11.Aidas Varanavičius

12.Giedrius Paulikas

13.Gediminas Petrauskas

14.Vilma Jonušienė

15.Aigirdas Vaitilavičius

16.Audrius Jonušas

 

 

 

 

 

 

 

.

0 komentaras
0

Palikti komentarą