Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvados rodo, kad galima kelti minimalią algą

autorius Solidarumas
socmin

2017 rugsėjo 13 d. vykusiame Trišalės tarybos Darbo užmokesčio politikos komisijos posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė savo išvadas dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didinimo galimybių, kurios rodo, kad Lietuvoje yra visos prielaidos didinti minimalų atlyginimą.

 
Trišalė taryba dar 2015 m. balandžio 21 d. posėdyje nutarė, kad ateityje, svarstant MMA didinimo klausimą, MMA dydį reikia sieti su konkrečiais ekonominiais rodikliais (vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kitimu, darbo našumo kitimu, vidutiniu metiniu suderinto vartotojų kainų indekso pokyčiu, bendrojo vidaus produkto (BVP) augimu, vidutiniu metiniu nedarbo lygiu ir kitais reikšmingais rodikliais). Išvadose pateikti duomenis, kad visi šie rodikliai augo ir augs todėl nėra priežasčių nuo 2018 m. sausio 1 d. nekelti minimalaus atlyginimo, tuo labiau, kad jis bus keliamas ir kitose Europos šalyse, kuriose minėti rodikliai nėra tokie geri.
 
Siūlome susipažinti su šiomis išvadomis.
 
DĖL MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS (MMA) ir MINIMALIOJO VALANDINIO ATLYGIO DIDINIMO  

 
Lietuvos Respublikos trišalė taryba, vadovaudamasi prie Trišalės tarybos sudarytos darbo grupės MMA didinimo perspektyvų klausimui spręsti siūlymu, 2015 m. balandžio 21 d. posėdyje nutarė, kad ateityje, svarstant MMA didinimo klausimą, MMA dydį reikia sieti su konkrečiais ekonominiais rodikliais (vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kitimu, darbo našumo kitimu, vidutiniu metiniu suderinto vartotojų kainų indekso pokyčiu, bendrojo vidaus produkto (BVP) augimu, vidutiniu metiniu nedarbo lygiu ir kitais reikšmingais rodikliais). Taip pat buvo pažymėta, kad Trišalės tarybos teikimas Vyriausybei dėl MMA būtų teikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus. 
Statistikos departamento 2016 m. spalio mėn. duomenimis, šalies ūkyje (įskaitant individualiąsias įmones) buvo 223, 2 tūkst. (20,2 proc.) darbuotojų, gavusių MMA ir mažiau, daugiau negu pusė šių darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką (128,8 tūkst. darbuotojų). Darbuotojų,  gavusių MMA ir mažiau,  skaičius, palyginti su 2015 m. spalio mėn., padidėjo 1 procentiniu punktu. 
 
2016 m. Lietuvos ūkio ekonominiai rodikliai Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Finansų ministerijos 2016 m. kovo 18 d. paskelbtos prognozės 2017 ir 2018  metams:
 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
 
Pagal 2017 m. birželio 2 d. paskelbtus patikslintus Statistikos departamento duomenis, 2016 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 774 EUR ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 8,4 proc.
Pagal Finansų ministerijos 2017 m. kovo 20 d. paskelbtą Ekonominės raidos scenarijų 2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarys 822,2 euro ir, palyginti su 2016 m.,  padidės 6,7 proc.,  o 2018 m. – 872,4 euro ir, palyginti su 2017 m., padidės 6,1 proc.
 
Nedarbo lygis 
 
2016 m. nedarbo lygis sudarė 7,9  proc., 2017 m. prognozė – 7 proc., 2018 m. – 6,4 proc.  
 
Darbo našumas 
 
2016 m. darbo našumas (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) didėjo 0,3 proc., darbo našumo augimo prognozė 2017 m. –1,9 proc., 2018 m. – 2,3 proc. 
 
Vidutinis metinis suderintas vartotojų kainų indeksas
 
2016 m. vidutinis metinis suderintas vartotojų kainų indeksas buvo 0,7 proc., 2017 m. prognozuojamas 3,4 proc. ir 2018 m. – 2,7 proc.
 
Bendrasis vidaus produktas (BVP)
 
2016 m. BVP to meto kainomis išaugo 3,5 proc., 2017 m. prognozuojamas 5,1 proc. augimas, 2018 m. – 4,4 proc. augimas.
 
2016 m. Lietuvos ekonominiai rodikliai bei prognozės 2017 ir 2018 metams sudaro sąlygas svarstyti MMA padidinimo galimybes 2018 m. 
 
 
 
PAPILDOMA INFORMACIJA: 
 
1. Darbo kodekso, kuris įsigalioja 2017 m. liepos 1 d., 141 str. 3 d. numato, kad minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą tvirtina Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė,  gavusi    Lietuvos Respublikos  trišalės  tarybos rekomendaciją ir atsižvelgdama   į šalies  ūkio  vystymosi  rodiklius  bei  tendencijas.   Lietuvos Respublikos trišalė  taryba  savo išvadą  Lietuvos   Respublikos Vyriausybei  pateikia kiekvienais metais iki birželio 15  dienos arba iki kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašomos datos, todėl MMA didinimo klausimas turėtų būti svarstomas Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.
2.  MMA nuosekliai didinama ir daugumoje ES šalių, vien 2017 m. sausio 1 d., palyginti su 2016  m. liepos 1 d., MMA didėjo Airijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kt. (Eurostato duomenys apie MMA dydžius ES ir kai kuriose kitose šalyse pridedama). 
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Darbo departamento Darbo teisės skyriaus vedėja            Vita Baliukevičienė
 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą