Europos sąjungoje stiprės socialinių teisių ramstis

autorius Solidarumas
ether lynch

2017 spalio 23 d. komentuodama ES šalių Užimtumo ir socialinės politikos ministrų vienbalsį susitarimą dėl Europos socialinių teisių ramsčio teksto, suteikiančio valstybėms narėms teisę jį pasirašyti Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyks Geteborge (Švedija) lapkričio 17 d.,  Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) sekretorė Estera Lynč (Esther Lynch) sakė:

„Darbo ministrai šiandien priėmė teisingą  sprendimą, atidėdami nesutarimus tam, kad susitartų dėl Europos socialinių teisių ramsčio/…/ETUC ragina valstybes nares kitą mėnesį Geteborge pasirašyti Europos socialinių teisių ramstį, o tada pradėti jį įgyvendinti. Įsipareigojimai yra tik tiek vertingi, kiek jie įgyvendinami praktikoje. Darbuotojai visoje Europoje tikisi greitų veiksmų, kad būtų priimti nauji įstatymai, tokie, kaip geresnės tėvų ir globėjų atostogos, didesnis saugumas darbe ir geresnės darbo sąlygos, galimybė naudotis socialine apsauga ir Europos darbo inspekcija./…/Europos  Komisija ir Parlamentas turi tik 18 mėnesių pokyčiams įgyvendinti. Nereikėtų švaistyti laiko “.
0 komentaras
0

Palikti komentarą