STOP vėžiui darbo vietoje

autorius Jovita

Europos Parlamento Užimtumo komiteto nariai kovo 25d. didžiule balsų dauguma patvirtino svarbius kancerogenų ir mutagenų direktyvos pakeitimus, siekdami apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų poveikio darbe.
Tarp priimtų pakeitimų yra ilgalaikis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (toliau ETUC) reikalavimas išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukiant toksiškas reprodukcijai medžiagas ir įtraukiant pavojingus produktus į jos priedą Nr.1. Taip pat yra paruošta nauja kancerogenų poveikio ribinių verčių nustatymo metodika, dėl kurios darbuotojams suteikiama daugiau apsaugų.
Kiti direktyvos patobulinimai apima naujus įpareigojimus, nustatytus Europos Komisijai. Pirmasis – iki 2021 m. pabaigos bus parengtas veiksmų planas, kuriame būtų priimtos 25 papildomos kancerogenų poveikio ribos. Antrasis – pasiūlyti sprendimus, kaip geriau apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų „kokteilių“ poveikio.
“Tai buvo labai svarbus balsavimas, siekiant užtikrinti geresnę darbuotojų sveikatos ir saugos darbe apsaugą”, – sakė ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peras Hilmersonas (Per Hilmersson). “Per metus nuo vėžio (susijusio su darbu) miršta daugiau kaip 100 000 žmonių, kurių daugumos mirčių galima būtų išvengti, griežtinant Europos Sąjungos taisykles“.
Tarpinstitucinės derybos dėl galutinio direktyvos teksto turėtų prasidėti 2021 m. balandžio mėn., tuomet, kai Europos Sąjungai pirmininkaus Portugalija. Patvirtinus direktybos pakeitimus, jie įsigaliotų visose valstybėse narėse nuo 2023 m.
Šios Direktyvos 2004/37 / EB peržiūra yra jau ketvirtoji per paskutinius penkerius metus, pirmieji treji pakeitimai buvo priimti 2017 m. ir 2019 m. Per metus daugiau kaip 100 000 mirčių nuo profesinės ligos – vėžio yra pagrindinė mirties priežastis darbe Europos Sąjungoje (ES-27).

0 komentaras
0

Palikti komentarą