Susikompromitavęs direktorius išsigando Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovų

autorius Solidarumas
pan muz mokykla

2017 birželio 1 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas ir valdybos narys Ričardas Garuolis viešėjo Panevėžyje. Juos į Panevėžio muzikos mokyklos Mokytojų tarybos posėdį pakvietė Panevėžio švietimo profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė  Alvyda Beržonienė, nes šios mokyklos Mokytojų tarybos posėdyje mokyklos direktoriaus Gvido Vilio iniciatyva, kurią pats direktorius žodžiu pristatė kaip  daugumos mokytojų  siūlymą, buvo svarstomas nepasitikėjimas į Mokyklos tarybą deleguotais profesinės sąjungos nariais Alina Beleckiene ir Dainiumi Strelčiūnu, kuris yra išrinktas Mokyklos tarybos pirmininku.

Stebino tai, kad nepasitikėjimo klausimas buvo keliamas praėjus vos pusmečiui nuo jų išrinkimo, nors jų kadencija baigiasi tik po dviejų su puse metų.
 
Tačiau mokyklos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” narių tai nestebino, nes naujai išrinkta Mokyklos taryba pradėjo vykdyti savo pareigas t.y. domėtis, kaip mokyklos direktorius naudoja Panevėžio muzikos mokyklos lėšas.
 
2016 metų antroje pusėje Panevėžio savivaldybei atlikus auditą Panevėžio muzikos mokykloje buvo atskleista daugybė mokyklos direktoriaus pažeidimų. 
 
Nuo 2013 m. balandžio direktoriumi pradėjęs dirbti Gvidas Vilys pirmiausiai ėmėsi įdarbinti savo giminaičius: brolienę ir brolį. Iki tol daugmaž vienodą darbo krūvį ir atlyginimus turėję mokytojai buvo pradėti skirstyti į numylėtinius, kuriems direktorius suteikia daugiau pamokų, o tuo pačiu ir galimybę gauti didesnį atlyginimą, ir tuos kurie tos malonės nenusipelnė. Taip Gvido Vilio brolienės sesuo, tapo daugiausiai  pamokų (33 valandas per savaitę) ir tuo pačiu didžiausią atlyginimą gaunanti fortepijono skyriaus mokytoja. Puikūs mokytojai, kurie yra paruošę ir ruošia gabius mokinius į tarptautinius, respublikinius konkursus ir rašo projektus, tik dėl Gvidui Viliui žinomų priežasčių gauna vos 9 ar 16 savaitinių kontaktinių valandų. 
 
Visa tai vyksta nepaisant to, kad mokinių skaičius nesikeičia, o Panevėžio savivaldybė skiria mokyklai netgi daugiau lėšų, negu tai buvo vadovaujant senąjam direktoriui.
 
Tuo tarpu, mokytojai skundžiasi, kad norinčių mokytis muzikos Panevėžyje yra daugiau, bet mokyklos direktorius neleidžia jų priimti aiškindamas, kad mokykla tam neturi lėšų.
 
Tapęs Panevėžio muzikos mokyklos direktoriumi Gvidas Vilys greitai ėmė painioti privačius ir viešus interesus.
 
Auditas nustatė, kad jo žmonos Linos Vilienės vadovaujamo ansamblio repeticijoms mokyklos patalpos buvo suteikiamos laiku, kai turėdavo vykti mokyklos mokinių užsiėmimai, dėl to juos perkeliant į nepalankesnį laiką.
 
Asociacija „Aukštaičių kultūros draugijai”, kurios vienas iš savininkų yra Gvidas Vilys, nuomojosi jo vadovaujamos mokyklos patalpas tris kartus pigiau, nei yra savivaldybės nustatytuose įkainiuose, ir skirtingai nei kiti nuomininkai ši asociacija nemokėjo eksploatacijos išlaidų mokesčio, kuris nėra aptartas Panevėžio taryboje ir direktoriaus taikomas savavališkai. 
 
Dar daugiau, būtent su savo asociacija „Aukštaitijos kultūros draugija” mokyklos direktorius be konkurso t.y. pažeidžiant įstatymus sudarė paslaugų pirkimo sutarčių už bendrą 8500 eurų sumą vesti etnokultūrinius mokymus. Keista, kad mokymo paslaugas teikianti mokykla pati nesugeba tokių mokymų surengti.
 
Įdomu, kad, kaip nustatė auditas, Gvidas Vilys Panevėžio muzikos mokyklos vardu 2016 m. gegužės 4 d. sudarė sutartį su minėta savo asociacija, kuri įsipareigojo jo žmoną deleguoti vertinti festivalio-konkurso „Tirlytis” dalyvių programas, sumokant jai už tai dvigubai didesnį atlyginimą nei kitiems vertinimo komisijos nariams. Dar įdomiau tai, kad ponia Lina Vilienė šios komisijos darbe išvis nedalyvavo, o apie tai, kad ji yra šio festivalio vertinimo komisijos narė nežinojo nei pati komisija, nei šio festivalio – konkurso organizatoriai!
 
Savivaldybės auditas atskleidė, kad Panevėžio muzikos muzikos mokykloje be konkurso t.y. pažeidžiant įstatymus už 2144,92 eurus buvo nupirkti muzikos instrumentai mokyklai.
 
Tačiau labiausiai stebina muzikos mokyklos direktoriaus pomėgis keliauti svetima sąskaita. Auditas nustatė, kad iš 36-šių komandiruočių 13-ka kelionių buvo susijusios ne su mokyklos veikla, o su kita Gvido Vilio darbine veikla. 
 
Už  dalyvavimą įvairiuose tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programose, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos posėdžiuose per du metus už 13 tokių išvykų Gvidas Vilys iš Lietuvos kultūros tarybos ir LR Žemės ūkio ministerijos gavo neblogą  2105,45 eurų atlyginimą „į rankas“, atskaičius mokesčius. Tačiau  nepaisant to, kad Lietuvos kultūros taryba padengdavo visas jo kelionių išlaidas, Gvidas Vilys įsigudrino tų pačių kelionių išlaidas padengti dar ir iš Panevėžio muzikos mokyklos sąskaitos, taip papildydamas savo kišenę 260,78 eurais už komandiruotes ir 644,76 eurais, gautais kaip darbo užmokestis mokykloje.
 
Auditas nustatė, kad Gvidas Vilys apgavo savivaldybę, pristatydamas savo išvyką į Olandijos Guso miestą, kaip Panevėžio meno mokyklos direktoriaus komandiruotę,  ir neteisėtai gavo 817 eurų dienpinigių bei 899,07 eurų atlyginimo pavidalu.
 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo komandiruotės į Vokietiją ir Latviją, kuriose dalyvavo ne tik mokytojos, bet ir raštinės vedėja, vyr. buhalterė ir bibliotekininkė, gavusios dar ir dienpinigius, jau atrodo kaip smulkmena.
 
Savivaldybės auditui atskleidus šiuos ir kitus direktoriaus pažeidimus, jis 2017 kovo 3 d. parašė prašymą nuo 2017 birželio 30 d. atleisti jį iš Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus pareigų, bet ne todėl, kad pripažįsta savo kaltę ir jaučiasi nesugebantis tinkamai vadovauti mokyklai, o dėl „nepagrįsto Panevėžio savivaldybės administracijos ketinimo reorganizuoti Panevėžio muzikos ir dailės mokyklas bei dėl priešingo mano ir Panevėžio miesto mero požiūrio į Panevėžio muzikos mokyklos administravimo prioritetus“. žr. http://www.panevezys.lt/lt/el.demokratija/el.-teisekura/3395.html , 220 m.pdf (Medžiaga)
 
Po šio pareiškimo praėjus savaitei ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) patvirtino, kad Gvidas Vilys, eidamas direktoriaus pareigas, „pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK siūlo Panevėžio miesto savivaldybės merui ir tarybai svarstyti drausminės atsakomybės taikymo G. Viliui klausimą“.http://www.vtek.lt/index.php/posedziu-informacija/229-2017-03-08-posedyje-vtek-
 
Atrodo viskas aišku ir paprasta. Nors Panevėžio savivaldybė ir nepareikalavo iš susikompromitavusio mokyklos direktoriaus grąžinti neteisėtai pasisavintų mokyklos t.y. savivaldybės lėšų, skirtų muzikos mokymui, bet, kadangi jis ir pats išeina iš darbo, muzikos mokyklos savininkė Panevėžio savivaldybė nekėlė į viešumą skandalingų faktų apie jai pavaldžioje mokinių ugdymo įstaigoje vykusius direktoriaus piktnaudžiavimus.
 
Tačiau pasirodė, kad šiuos faktus viešinti reikėjo.
 
Gegužės 23 d. Gvidas Vilys persigalvojo ir savo pareiškimą išeiti iš darbo nusprendė panaikinti sau būdingu stiliumi. Jis pateikė naują prašymą neatleisti jo iš Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus pareigų, praėjus ne trims dienoms po prašymo jį atleisti įteikimo, kaip to reikalauja įstatymai, o praėjus keliems mėnesiams, net nenurodant savo persigalvojimo priežasties. 
 
Negana to, kitą dieną jis Panevėžio merui ir miesto tarybos nariams pateikė Panevėžio muzikos mokyklos mokytojų pasirašytą raštą, kuriame prašoma „atsižvelgti į direktoriaus Gvido Vilio padarytus didžiulius darbus mokyklos naudai ir leisti jam toliau vadovauti“.
 
Birželio 1 d. direktorius sušaukė Mokytojų tarybos susirinkimą, kuriame ketino pareikšti nepasitikėjimą jos į Mokyklos tarybą deleguotais atstovais, nerodančiais noro taikstytis su Gvido Vilio savivale. Pamatęs Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoją ir Lietuvos trišalės tarybos narį Rimtautą Ramanauską bei atstovą ryšiams su visuomene Ričardą Garuolį, kuriuos pakvietė Panevėžio muzikos mokyklos profesinė sąjunga „Solidarumas“, mokyklos direktorius Gvidas Vilys išsigando viešumo ir pasielgė taip, kaip jam jau tapo įprasta, puikiai atskleisdamas aplinką, kuri susidarė jo vadovaujamoje mokykloje. Pirmiausia, jis Mokytojų tarybai paaiškino, kad svečių apsilankymas nėra iš anksto suderintas su juo, taip duodamas suprasti, kad pats toks apsilankymas, negavus jo asmeniško leidimo, yra didelis mokyklos vidaus tvarkos pažeidimas, ir pasiekė, kad būtų  nubalsuota, jog svečiams nebūtų leidžiama ne tik fotografuoti, bet ir dalyvauti susirinkime stebėtojų teisėmis.
 
Vėliau susirinkimas, vedamas direktoriaus, pareiškė nepasitikėjimą Mokyklos tarybos pirmininkui Dainiui Strelčiūnui ir tarybos narei Alinai Beleckienei. Įdomu, kad nepasitikėjimas Mokyklos tarybos pirmininku buvo pareikštas, nepaisant to, kad jis negalėjo dalyvauti susirinkime, nes atostogavo, ir net neišklausius jo ataskaitos. Stebina, kad nepasitikėjimą naujuoju, vos prieš pusmetį Mokyklos tarybos pirmininku išrinktu Dainiumi Strelčiūnu iškėlė buvusi Mokyklos tarybos pirmininkė Jūratė Tarasevičiūtė, kuri ne vienerius metus vadovaudama Mokyklos tarybai kažkodėl nepamatė direktoriaus piktnaudžiavimų, nors pagal pareigas privalėjo tai daryti ir užkirsti jiems kelią, o nepasitikėjimo klausimą ji iškėlė ne mokyklos direktoriui, o jo neteisėta veikla susidomėjusiam naujajam Mokyklos tarybos pirmininkui Dainiui Strelčiūnui. Tačiau labiausiai stebina tai, kad nepasitikėjimą Dainiumi Strelčiūnu ji iškėlė Mokytojų tarybos susirinkime kovo 7 d. t.y. iškart po to, kai Panevėžio savivaldybės auditas ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atskleidė skandalingus mokyklos direktoriaus Gvido Viliaus pažeidimus!
 
Šis direktoriaus Gvido Vilio bandymas kontroliuoti mokyklos savivaldos institucijas yra ne pirmas. Praėjus dviems metams nuo jo vadovavimo pradžios beveik pusė mokyklos Metodinės komisijos, atsakingos už mokinių ugdymo programas, narių atsistatydino, neapsikentę direktoriaus arogancijos ir Metodinės komisijos pasiūlymų ignoravimo.
 
2017 m. sausį direktorius Gvidas Vilys užkirto kelią Mokyklos tarybai išrinkti Mokyklos atestacinės komisijos, kuri vertina mokytojų darbą, pirmininką. Kadangi direktorius pasisiūlė pats būti šios komisijos pirmininku, jo pavaldinė nedrįso prieštarauti savo tiesioginiam viršininkui ir atsiėmė savo kandidatūrą.
 
Nenorėję minėti savo pavardžių mokytojai skundėsi, kad darbe jie patiria psichologinį direktoriaus smurtą, o direktorius kiršina mokytojus tarpusavyje. Tai nesunku padaryti atimant pamokas iš vienų ir perduodant jas kitiems mokytojams. Daugelis mokytojų darbe pastoviai jaučia stresą ir emocinę įtampą, nes direktorius juos nuolat nepagrįstai kritikuoja, žemina jų orumą, tyčiojasi, viešai laido juos įžeidžiančias replikas. Tačiau mokytojai nedrįsta apie tai viešai kalbėti ar prieštarauti Gvidui Viliui ir netgi viešai jį gina, nes bijo patirti dar didesnį direktoriaus priekabiavimą, netekti darbo valandų ar net darbo, kurį susirasti pagal savo specialybę muzikos mokytojams Panevėžyje yra sunku. 
 
Padėtis mokykloje dar labiau pablogės nuo liepos 1 d., kai įsigalios naujasis Darbo kodeksas, palengvinantis darbuotojų atleidimą. Direktorius galės įspėjęs prieš tris dienas, be jokios priežasties atleisti, bet kurį darbuotoją, išmokant jam 6 mėnesių išeitinę pašalpą, kurią savaime suprantama sumokės savivaldybė. Gali atsitikti, kad greitai tokiu būdu Panevėžio muzikos mokykla neteks dalies gerų mokytojų, pakeičiant juos tais, kurie bus klusnūs Gvido Viliaus valios vykdytojai ir nematys jo piktnaudžiavimų, o muzikos mokyklos lygis greitai kris.
 
Apie valdingą Gvido Vilio charakterį pasako net tai, kad mokyklos stebėjimo kamerų, stebinčios aplinką aplink mokyklą ir jos foje, monitorius, kaip nustatė auditas, yra įrengtas ne mokyklos sargų kambaryje, kaip privalo būti pagal nustatytą tvarką, o pažeidžiant įstatymus direktoriaus kabinete. Gal mokyklos direktorius išvis nemiega ir net naktį budi savo kabinete? O gal monitorius direktoriaus kabinete įrengtas tam, kad jis stebėtų ne piktadarius, o savo pavaldinius?  Gvido Vilio noras kontroliuoti mokytojus kenkia pačios mokyklos saugumui, nes naktį budintys sargai negali tinkamai stebėti mokyklos aplinkos, tačiau yra visiškai suprantamas. Juk po nedviprasmiškų Panevėžio savivaldybės audito ir Vyriausios tarnybinės etikos komisijos išvadų, mokytojai liko vienintelė Gvido Viliaus gynybos priemonė. Prisidengęs įbaugintų ar pamokomis, o gal ir neteisėtai panaudotomis mokyklos lėšomis į savo pusę patrauktų mokytojų parašais jis tikisi toliau šeimininkauti savivaldybės įmonėje ir naudotis jos lėšomis tarsi tai būtų jo asmeninė nuosavybė.
 
Skaudu matyti, kaip vieno nesąžiningo veikėjo įkaitais tapo mokytojai, jų mokiniai ar galbūt net pati savivaldybė. Tai yra gėda visam Panevėžiui.
 
Neabejotina, kad Gvidas Vilys nebūtų taip piktnaudžiavęs valdžia, jei nebūtų turėjęs užnugario Panevėžio taryboje, kuri skiria ir atleidžia Panevėžio muzikos mokyklos direktorių. Artimiausiu metu Panevėžio miesto taryba balsuos dėl Gvido Vilio atleidimo ir panevėžiečiai sužinos vardus tų, kurie dangstė ir dangsto susikompromitavusį Panevėžio muzikos mokyklos direktorių.
 
 

 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą