Susitikimas su Anykščių rajono meru

autorius Solidarumas

Balandžio 29 dieną Anykščių rajono dirbančiųjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Alvydos Verikienės iniciatyva organizuotas susitikimas su naujai išrinktu Anykščių rajono savivaldybės meru Kęstučiu Tubiu. Susitikime dalyvavo Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų PS „Solidarumas“ pirmininkė Daiva Tylienė, Anykščių rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Žana Loginova. Susitikimo metu buvo aptarta naujų kandidatų į rajono Trišalę tarybą delegavimas, nustatyta tarybos posėdžio  data.

Gegužės mėnesį vyksiančiame Trišalės tarybos posėdyje planuojama svarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu paruoštą naujojo Darbo kodekso projektą. Naujasis meras teigiamai įvertino Anykščių rajono Trišalės tarybos darbą, svarstomų klausimų aktualumą ir aktyvų dalyvavimą respublikinės Trišalės tarybos veikloje. Jis pasiūlė visokeriopą paramą ir glaudesnį bendradarbiavimą su visomis rajono institucijomis.

Susitikimo metu buvo aptarta ir daugiau aktualių klausimų vienas iš jų – tai Troškūnų globos ir slaugos namų renovacijos darbų užbaigimas, darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, kolektyvinės sutarties pasirašymo baigiamieji darbai.

Kalbėta ir apie „Anykščių vynas“ bendrovės perspektyvas. Meras supažindino profesines sąjungas su artimiausiais darbais, kuriuos numato vykdyti su savo naujai išrinkta  komanda. Susitikimu abi pusės buvo patenkintos. Pasižadėjo ir ateityje glaudžiai bendradarbiauti.

Alvyda Verikienė

Nuotraukoje: iš kairės į dešinę Daiva Tylienė, Alvyda Verikienė, Anykščių rajono  meras Kęstutis Tubis, Žana Loginova

0 komentaras
0

Palikti komentarą