Teismas į darbą grąžino UAB “Busturas” vairuotoją

autorius Solidarumas

Gegužės 6 dieną Šiaulių apylinkės teismas priėmė sprendimą ir pripažino UAB “Busturas” generalinio direktoriaus įsakymą, kuriuo darbuotojui Stasiui Brazlauskui skyrė nuobaudą – atleidimą iš darbo, neteisėtu ir jį panaikino. Darbuotojas grąžintas į darbą, jam priteista 2307,36 eurų suma vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 metų vasario 3 dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos – 2015 metų gegužės 6 dienos, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos po 34,96 eurų vidutinio darbo užmokesčio ir 500 eurų neturtinės žalos.

Teismo sprendimas dėl darbuotojo grąžinimo į darbą ir dėl vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo 734,16 eurų vykdytinas skubiai. UAB “Busturas” vairuotojui – konduktoriui nuobauda – atleidimas iš darbo skirta už tai, kad keleivei pardavė lengvatinį kelionės bilietą (su 50 proc. nuolaida) tinkamai nepatikrinęs ar keleivė turi teisę į šią nuolaidą.

Paaiškėjus, jog tokios teisės keleivė neturi, vairuotojas paprašė jos nusipirkti pilną bilietą, ką keleivė ir padarė. Faktiškai keleivė sumokėjo 150 procentų kelionės kainos, pretenzijų nereiškė, todėl UAB “Busturas” nepatyrė žalos, darbuotojas iš to nepasipelnė, savo klaidą ištaisė ir dėl jos gailėjosi. Neatsižvelgiant į tai, darbuotojui skirta šiurkščiausia neproporcinga pažeidimui drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.

Darbuotojo atstovas teisininkas Vitalijus Jarmontovičius pažymėjo, jog įsakymas dėl atleidimo iš darbo su klaidinga data. Pagal įsakyme nurodytą UAB “Busturas” Darbo tvarkos taisyklių 78.11 punktą, kurių pažeidimu kaltinamas darbuotojas, yra nustatyta “nenaudoti kompiuterio ir jo įrangos, taip pat kitos bendrovės organizacinės technikos asmeninio pasipelnymo tikslais, taip pat kitiems asmenims (ne bendrovės) tikslams, neleisti šia įranga naudotis pašaliniams asmenims”. Nenustatyta, kad darbuotojas būtų padaręs minėtus veiksmus, bei, kad darbdavys būtų patyręs realią, tiesioginę žalą.

Teismo nuomone, darbdavys nepagrįstai nurodo, jog darbuotojo pažeidimas yra šiurkštus, kad dėl to patyrė ar dar patirs žalos, nes žala turi būti reali ir įrodyta. Kad UAB “Busturas” bus nubaustas dėl transporto lengvatas reglamentuojančių aktų pažeidimų, kad savivaldybė pradės nebekompensuoti negautų pajamų už keleiviams suteiktas lengvatas, tai tik darbdavio atstovų interpretacija, su kuria teismas nesutinka. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

Teismas nusprendė, kad darbdavys atleisdamas darbuotoją iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, pažeidė Darbo kodekso 238 str. numatytus kriterijus, taikė per griežtą drausminę nuobaudą, nes teismas nevertino darbuotojo padaryto pažeidimo šiurkščiu, dėl pažeidimo darbdavys nepatyrė neigiamų pasekmių.

Darbuotojas nurodė, jog dėl neteisėto atleidimo iš darbo jis patyrė dvasinius išgyvenimus, stresą, tai buvo vienintelė darbovietė, kurioje jis dirbo per 33 metus. Pašalinus jį už šiurkštų pažeidimą, apribotos galimybės susirasti kitą darbą, darbuotojas jaučia nerimą dėl ateities. Tokios darbdavio nulemtos aplinkybės įtakojo darbuotojo dvasinius, psichinius išgyvenimus ir neišvengiamai sukėlė neturtinę žalą, pagal Darbo kodekso 250 str.

Teismo nuomone, dėl šio neteisėto atleidimo darbuotojas patyrė neturtinę žalą dėl nepatogumų ir streso, atsiradusio dėl neteisėto atleidimo, nurodytas šiurkštus atleidimo iš darbo pagrindas trugdė susirasti kitą darbą, dėl to jis jautė nerimą dėl ateities ir galimybės susirasti kitą darbą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą