Susitikimas su vyriausybės atstovu Utenos apskrityje

autorius Solidarumas

Birželio 8 dieną, Utenos apskrities profesinių sąjungų kvietimu susitikome su Vyriausybės atstovu Utenos apskrityje Imantu Umbražiūnu. Susitikimo metu vyriausybės atstovui buvo įteikta Anykščių rajono trišalės tarybos priimta rezoliucija “Dėl naujo socialinio modulio projekto”.

Susitikime dalyvavusios profesinės sąjungos išreiškė nepritarimą tokiam skubotam Darbo kodekso priėmimui – galutinai nesuderinus su visais socialiniais partneriais. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities profesinių sąjungų LPSK nacionalinio centro atstovai: Laimutė Taleikienė –  LPS Utenos rajono centro pirmininkė, Vilija Bierontienė- AB „Utenos trikotažas” profesinės sąjungos pirmininkė, Vaiva Leišienė – AB „Utenos trikotažas” profesinės sąjungos tarybos narė, Vaidas Čypas- UAB „Utenos vandenys“ profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, Alfonsas Petrauskas – Molėtų rajono žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Vilhelmas  Čekuolis – Lietuvos darbo federacijos nacionalinio centro atstovas ir LDF  Utenos skyriaus pirmininkas, Anykščių raj. dirbančiųjų PS “Solidarumas”  pirmininkė Alvyda Verikienė ir Anykščių raj. švietimo darbuotojų PS susivienijimo pirmininkė Žana Loginova.

Susitikimas vyko geranoriško supratimo aplinkoje. Visi dalyviai išsakė savo nuomones socialinio modelio projekto atžvilgiu, įvertindami darbo santykių tarp darbdavio ir darbuotojo svarbą.    

Darbuotojų atleidimas iš darbo be priežasties, išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimas, terminuotų darbo sutarčių įvedimas nuolatinio pobūdžio darbams, atostogų už darbo stažą panaikinimas, darbo stažo ilginimais pensijai gauti, darbuotojų, auginančių vaikus garantijų mažinimas- šie ir kiti klausimai buvo susitikimo dalyvių dėmesio centre.

Kalbėta apie tai, kad Vyriausybė privalo rūpintis LR Įstatymų įteisinimu dėl teisingo įmonių pelno padalijimo tarp kapitalo ir darbo jėgos, apie Lietuvoje galiojančių Įstatymų laikymosi kontrolės nebūvima. Neišsprendus minėtų klausimų,  jokie  naujieji  socialiniai modeliai mums nepadės.  Lietuva jau dabar pagal santykių lankstumą yra 9 vietoje ES šalių tarpe, tačiau darbdaviams to negana –  tokios mintys skambėjo profesinių sąjungų atstovų susitikime su Vyriausybės atstovu Utenos apskrityje  Imantu Umbražiūnu.  

Susitikimo metu Utenos apskrities atstovui buvo įteiktas profesinių sąjungų pareiškimas ir prašymas visą tai perduoti LR premjerui Algirdui Butkevičiui.. Utenos apskrities vyriausybės atstovas Imantas Umbražiūnas  pažadėjo  apie šį susitikimą nedelsiant informuoti  LR Vyriausybę ir  perduoti jai  įteiktus profesinių sąjungų   dokumentus  ir  atstovauti mūsų interesus pokalbyje su premjeru.

Profesinių sąjungų atstovai liko patenkinti dalykiniu susitikimu  su Vyriausybės atstovu Imantu Umbražiūnu,  įvertindami tai kad  tokie  pokalbiai  ir savitarpio supratimas yra reikalingi ir būtini.

Anykščių raj. DPS „Solidarumas“ pirmininkė lvyda Verikienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą