Susitiko Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” būstinėje

autorius Solidarumas
132129400 186778029834563 3218348687500799096 gera

2020 m. gruodžio 22d. Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” būstinėje lankėsi Tarptautinės Darbo organizacijos (ILO) atstovas Sergėjus Glovackas atsakingas už Europą ir Centrinės Azijos regioną. 

Jis susitiko su Lietuvos profesinės sąjungos atstovais: pirmininke Kristina Krupavičiene, jos pavaduotojais Jovita Pretzsch, Romualdu Žukovskiu ir Rimtautu Ramanausku, AB ,,Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininku Stanislavu Fedaravičiumi, Lietuvos Profesinė sąjungos ,,Solidarumas” vyr. finansininke ir projektų vadove Virginija Labunskaite. 

Tarptautinės Darbo organizacijos (ILO) atstovas Sergėjus Glovackas informavo, kokia yra situacija aplinkinėse šalyse. Moldova pasiekė, kad nacionaliniame susitarime koronaviruso testus apmokėtų Vyriausybė, tačiau jie prašo paramos dėl darbo inspekcijos veiklos. Tarptautinės darbo organizacijos biuras yra gavęs naujus skundus iš Kirgizijos, Ukrainos, Rusijos. Moldovoje, Gruzijoje, Kazachstane yra didelis progresas – atstatyta trišalių tarybų veikla, valstybinės darbo inspekcijos gauna daugiau įgalinimų. 

Tarptautinės Darbo organizacijos (ILO) atstovas Sergėjus Glovackas dėkojo Lietuvos profesinei sąjungai ,,Solidarumas” už darbą su tolimųjų reisų vairuotojais migrantais. Jis patikino, kad ILO rems šį darbą ir ateityje. 

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” turi savo gretose narių, kurie šiuo metu yra Ukrainos, bei Baltarusijos piliečiai, dirbantys Europos Sąjungoje. Tačiau ne vien šis sektorius yra svarbus. 2021m. planuojama dirbti ne tik dėl darbuotojų iš užsienio – vairuotojų problemų, bet ir dėl statybininkų, virėjų, bei kitų migrantų. 

Susitikimo dalyviai suplanavo 2021m. sausio mėn. pabaigoje vebinarą, kuriame planuoja dalyvauti ILO teisininkas. Ši teisinė pagalba reikalinga Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” nariams. Situacija yra tokia, kad įmonėje veikia kelios profesinės sąjungos, bet tik viena yra pasirašiusi kolektyvinę sutartį. Ši kolektyvinė sutartis galioja visam kolektyvui, išskyrus kai kurias garantijas, kurios galioja tik pasirašiusios profesinės sąjungos nariams. Manoma, kad šiuo atveju yra galimas lygių galimybių pažeidimas, dėl ko ir prašoma ILO teisinės pagalbos. 

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” artimai bendradarbiauja su Baltarusijos nepriklausomomis profesinėmis  sąjungomis ir planuoja remti šią profesinę sąjungą, Tarptautinei Darbo organizacijai tarpininkaujant. Baltarusijoje yra tokia situacija, kad daugelis žmonių šiuo metu kreipiasi į profesines sąjungas, norėdami tapti jos nariais. Šalyje jaučiamas realus naujų narių antplūdis. Todėl Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” yra pasirengusi talkininkauti baltarusiams, pravedant mokymus, kaip dirbti su naujais nariais.

Susitikimas buvo labai šiltas ir nuoširdus, jo metu dalyviai dėvėjo kaukes ir laikėsi atstumo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą