Sutarta kartu su profesinėmis sąjungomis kurti naujus standartus

autorius Solidarumas
standart

2018 m. vasario 6 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, valdybos narys Ričardas Garuolis ir teisininkė Oksana Strazdė susitiko su Lietuvos respublikos Standartizacijos departamento direktoriumi Rimantu Sanajevu.

Profesinėms sąjungoms rūpi pagal kokius standartus darbuotojai dirba Europos Sąjungoje. Jos siekia, kad jie būtų vienodai geri visiems darbuotojams visose Europos šalyse. Todėl Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) jau seniai įsteigė Standartizacijos komitetą, kuris seka naujų standartų priėmimą ir teikia savo pasiūlymus.

Šiame komitete, kurį sudaro Europos Sąjungai priklausančių valstybių profesinių sąjungų atstovai, Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas” atstovauja Jovita Pretzsch. Labai svarbu, kad sudarant naujus standartus dalyvautų darbuotojų atstovai, nes būtent darbuotojai pagal juos  dirbs ir gyvens. Todėl ETUC ketina skirti lėšų Lietuvos profesinių sąjungų narių seminarui, kuriame bus aptarti standartizacijos klausimai.

Susitikimo metu buvo kalbėta apie Standartizacijos departmento ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” bendradarbiavimo galimybes, kad priimant naujus standartus būtų labiau atsižvelgiama ir į Lietuvos darbuotojų poreikius, tuo labiau, kad ETUC veikia ir daugiau komitetų, kurie svarsto vienaip ar kitaip su standartais susijusius klausimus ir teikia Europos Sąjungos institucijoms bendrą visų Europos profesinių sąjungų nuomonę.

Departamento direktorius Rimantas Sanajevas sutiko, kad bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis yra svarbus ir pasiūlė profesinės sąjungos atstovams įsijungti į 92 komitetų, veikiančių Standartizacijos departamente, veiklą.

Žiūrėti: https://eshop.lsd.lt/public#/committee/list

Kviečiame Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” narius aktyviai įsitraukti į šių komitetų veiklą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą