Suvažiavimas Švedijoje

autorius Solidarumas
60337845 2682030658478535 1567465881091440640 n

2019 m. gegužės 14d. Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo Švedijos profesinės sąjungos TCO suvažiavime. Nuotraukoje iš kairės – Vokietijos profesinės sąjungos DGB tarptautinių ryšių vadovas Andreas Botsch, Jovita Pretzsch ir Latvijos profesinės sąjungos LBAS pirmininkas Egils Baldzens.

Švedijos profesinė sąjunga TCO (aukštos kvalifikacijos specialistų) vienija 1,4 mln. narių, iš kurių yra 60 proc. moterys, viso 60 proc. narių dirba privačiame ir 40 proc. dirba valstybiniame sektoriuje. Suvažiavime dalyvavo 42 delegatai, apie 140 svečių, tame tarpe 30 iš užsienio. Suvažiavimo dalyvius pasveikino pirmininkė Eva Nordmark, Švedijos Ministras Pirmininkas Stefan Lovfen ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius Luca Visentini. Eva Nordmark sakė, kad niekada savo nariams nerekomenduojama už kokią partiją balsuoti, bet visada prašoma rinktis demokratiją. Per paskutinius metus darbo rinka labai keitėsi, buvo prarasta daug darbo vietų, ir keisis dar labiau. Švedija yra pasirengusi naujiems darbams. Įgūdžių stoka labai kenkia konkurencingumui, todėl būtinos studijos ar persikvalifikavimas darbo karjeros pusiaukelėje. Pirmininkė pabrėžė, kad galima didžiuotis pasirašytomis kolektyvinėmis sutartimis, kurios veikia, kaip darbuotojų pajamų draudimas. Švedija tai geriausia šalis gyvenimui ir darbui, tokiais žodžiais užbaigė savo pasisakymą Eva Nordmark. Pirmininkė įteikė kaip padėką už dalyvavimą suvažiavime Ministrui Pirmininkui ir genereliniam sekretoriui po piniginę auką mirgantų vaikų mokymuisi.

Švedijos Ministras Pirmininkas pasveikino dalyvius ir sakė, kad labai keistas jausmas kalbėti tai auditorijai, kurioje yra pats buvęs delegatu, profesinės sąjungos nariu. Saugi visuomenė – tai ta visuomenė, kuri tiki ateitimi, jaučiasi saugiai ir nepasiduoda. Neapykanta emigrantams yra netoleruotina. Dalyvaujant rinkimuose būtina vadovautis savo įsitikinimais, rinkti ką tik nori, bet jei neisite į rinkimus – bus dar blogiau, teigė Stefan Lovfen. Tai, ką šiandien darbo Švedijos Vyriausybė – demokratijos principų išsaugojimas, mokesčių regorma, darbų saugos modernizavimas, darbdavių atsakomybių didinimas. Nuo sausio 1d. vykdoma mokesčių reforma, kuri derinama su profesinėms sąjungom, numatomas iki 2021d. pensijų augimas ir papildomos 3 dienos šeimos atostogoms. Dirkite šiek tiek daugiau, nei jūs galite!- kvietė Ministras Pirmininkas.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius įvardijo, kad šiandien vienas svarbiausių klausimų tai socialinė sutartis. Pagrindinis tikslas nauji nariai ir naudos jiems. Kad ateinantys 75 metai profesinei sąjungai būtų sėkmingesni, nei buvę – linkėjo Luca Visentini.

Vieną valandą prieš suvažiavimą užsienio svečiams buvo organizuota spaudos konferencija, kurioje profesinės sąjungos TCO direktorius tarptautiniams reikalams Per Hilmersson pristatė pargindinius tikslus ir politinius prioritetus. Pagrindiniai TCO tikslai išlieka tie patys: naujų narių organizavimas, narių skatinimas ir gynimas, Švediško modelio palaikymas ir pan.,o politiniai tikslai išlieka tie patys: švediškas modelis, Europos sąjunga, socialinis modelis, lyčių lygybė ir darbo rinka. 

Po pietų, suvažiavimo dalyvaiams buvo organizuoti du seminarai, kurių temos: profesinės sąjungos ir žalia ekonomika, tvarumas ir profesinių sąjungų veikla. 

Naujai kadencijai perrinkta pirmininkė Eva Nordmark.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą