Svarstytas klausimas dėl medikų darbo laiko ir kasmetinių atostogų trukmės

autorius Solidarumas

2013 m. liepos 2 d. neeiliniame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdyje svarstytas visiems medikams itin aktualus klausimas dėl darbo laiko ir kasmetinių atostogų trukmės. Kadangi sveikatos priežiūros specialistai savo darbe patiria didelę psichinę ir emocinę įtampą, įstatymais jiems nustatyta sutrumpinta darbo savaitė ir pailgintos kasmetinės atostogos.

Šių nuostatų įgyvendinimo tvarką nustato LR Vyriausybė. Iki 2009 m. sveikatos priežiūros specialistai, priklausomai nuo darbo sudėtingumo, turėjo skirtingas sąlygas – ilgesnės kasmetinės atostogos ir trumpesnė darbo savaitė buvo nustatyta teikiantiems skubią pagalbą, anesteziologijos ir reanimacijos paslaugas, dirbantiems su radiacijos šaltiniais, psichikos ligoniais, užkrečiamomis ligomis ir kitiems pavojingomis ir padidintos įtampos sąlygomis dirbantiems medikams.

2009 m. LR Vyriausybė nutarė, kad visų medikų darbo sąlygos yra panašios ir toks išskyrimas nepagrįstas. Ir nors didelei daliai darbuotojų buvo simboliškai pagerintos darbo sąlygos –kasmetinės atostogos pailgintos viena diena – sunkiomis sąlygomis dirbantiems medikams darbo laikas žymiai pailgėjo, o atostogos sutrumpėjo. Šie pakeitimai buvo priimti turint aiškų tikslą sutaupyti darbuotojų sąskaita, kadangi už tą patį darbo užmokestį nustatyta dirbti gerokai daugiau, sudarytos sąlygos įstaigų vadovams sumažinti darbuotojų skaičių.

Be to nebuvo pateikta jokių įrodymų, ar atlikta tyrimų, kad darbo sąlygos pagerėjo ir tapo mažiau pavojingos ar atsakomybė sumažėjo. Pakeitimai nebuvo derinti ir su darbuotojų atstovais.

LR Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai diferenciacijos, priklausomai nuo darbe patiriamos skirtingos emocinės ir protinės įtampos, nebuvimą nustatant visiems sveikatos priežiūros darbuotojams vienodą savaitės darbo laiko (38 val.) ir kasmetinių atostogų (36 kalendorinės dienos) trukmę ir nurodė kaip galima greičiau šiuos prieštaravimus pašalinti.

LR Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kurios darbe dalyvavo ir profesinių sąjungų atstovai. Išnagrinėjusi įvairius siūlymus, kaip reikėtų kompensuoti emocinę įtampą, kurios tikrai neįmanoma išvengti daugelyje medicinos sričių, pateikė išvadas ir pristatė LR Vyriausybės nutarimo projektą LNSS Trišalei tarybai.

Esminis skirtumas, lyginant su iki 2009 m. galiojusiu reglamentavimu, kad lengvatos galios ne atskirų profesijų atstovams, o dirbantiems tam tikrą darbą. Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų diferencijuojama darbuotojų darbo laiko bei atostogų trukmė, priklausomai nuo patiriamos emocinės, protinės bei nervinės įtampos. Siūloma, kad sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkciją pagal pareigybės aprašymą, būtų nustatyta 37 val. darbo savaitė ir 37 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

Licencijuotiems sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems ar dalyvaujantiems atliekant operacijas, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės parašymą būtų nustatyta 37 val. darbo savaitė ir 38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su pacientais, kuriems taikoma priverstinis gydymas ar laisvės ribojimas, siūloma 37 val. darbo savaitė ir 38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

Po ilgų diskusijų LNSS TT šiam siūlymui pritarė kaip tarpiniam variantui, su sąlyga, kad darbo grupė tęs darbą, tirs kitus veiksnius turinčius įtakos skirtingų specialybių medikų darbo kokybei ir toliau ieškos galimybių gerinti medikų darbo sąlygas, sudarant tinkamas galimybes pailsėti ir kompensuoti patirtą įtampą.

Nutarimo projektas bus pateiktas LR Vyriausybei ir turėtų ir jai patvirtinus turėtų įsigalioti nuo lapkričio 1 d.

Jurgita Žiūkienė

Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą