Sveikatos sistemos Trišalei tarybai pirmininkaus profesinės sąjungos

autorius Solidarumas

2014 m. balandžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdis. Aptartos sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio aktualijos ir padėtis darbo rinkoje. Vadovaujantis LNSS TT nuostatais, pirmininkavimas tarybai rotacijos principu perduotas darbuotojų atstovams – LNSS TT pirmininke patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas pristatė pradėtą tyrimą dėl gydytojų, dirbančių daugiau negu trijose darbo vietose Taip pat pateikti pavyzdžiai apie didžiulius atlyginimų skirtumus tą patį darbą dirbantiems darbuotojams (dažniausiai gydytojams), neproporcingai didelius ligoninių administracijos darbuotojų ar minimalų krūvį turinčių gydytojų atlyginimus, lyginant su kitais atliekančių darbuotojų atlyginimais.

Tai kelia pagrįstus įtarimus dėl galimos korupcijos ar neskaidrių interesų. Profsąjungų atstovai pažymėjo, kad remiantis įtarimais dėl kelių šimtų gydytojų, negalima juodinti visų gydytojų ir apskritrai medikų, daugelis naudojasi įstatymų spragomis ar dirba pažeisdami nustatytas darbo laiko normas, nes atlyginimai daugelyje sveikatos priežiūros įstaigų neatitinka kvalifikacijos ir darbo atsakingumo. Pagal galiojančius teisės aktus, atlyginimus ir etatų struktūrą viešosiose įstaigose (tokį teisinį statusą turi dauguma sveikatos priežiūros įstaigų) nustato įstaigos vadovas ir tvirtina steigėjas.

Nėra reglamentuota, kokiais pagrindais tai turi būti nustatyta, todėl darbuotojai ar profsąjungos neturi didelių galimybių prieštarauti vadovo sprendimams. Profsąjungų manymu paprastesnis būdas įvesti daugiau teisingumo ir skaidrumo darbo užmokesčio sistemoje būtų šakos kolektyvinė sutartis. Darbdavių atstovai paminėjo, kad reikėtų peržiūrėti reikalavimus įstaigų akreditavimui, nes dažnai darbdavys priverstas įdarbinti specialistus tik tam, kad galėtų gauti licenciją paslaugų teikimui ir sudaryti sutartį su Ligonių kasa, nors realaus tokių specialistų poreikio ir nėra.

Nutarta įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją parengti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų. Taip pat sudaryti darbo grupę iš profsąjungų, valstybės institucijų ir darbdavių atstovų šakos kolektyvinio susitarimo projektui rengti.

Pagal LNSS TT nuostatus Tarybos pirmininkas renkamas pusei metų šalių rotacijos principu. Nuo Tarybos įkūrimo 2013 m. gegužę jai pirmininkavęs Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis padėkojo Tarybai už priminimą ir atsiprašė, kad laiku neperdavė pirmininko pareigų. Rotacijos būdu kitą pusmetį LNSS Trišalei tarybai pirmininkaus profesinės sąjungos. Pirmininke išrinkta Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė. Kaip vieną iš svarbiausių darbų A. Baublytė įvardino šakos kolektyvinės sutarties rengimą.

Lietuvos sveikatos sistemos Trišalė taryba įkurta 2013 m. gegužės 7 d. siekiant derinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės socialinių, ekonominių ir darbo santykių interesus sveikatos sistemos srityje bei dalyvauti tobulinant Lietuvos sveikatos sistemą. Tarybą sudaro po 7 profsąjungų, darbdavių ir valstybės institucijų atstovus.

Jurgita Žiūkienė
Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą