Švietimo ministerija pritaria Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymui dėl paramedikų rengimo

autorius Solidarumas
Arūnas Plikšnys

2020 m. rugpjūčio 10 d. Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys pranešė, kad pritaria Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pasiūlymui, kad paramedikų kvalifikacijai įgyti galėtų būti naudojamos Europos socialinio fondo lėšos Paramediko kvalifikacijos įgijimui finansuoti per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas priemones ar Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Kvalifikacijos ir darbo įgūdžių suteikimas ir tobulinimas, teikiant pirmenybę aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijoms ir kompetencijoms“ priemones.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė 2020 m. liepos 31 d. kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir Sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, klausdama ar sprendžiamas Greitosios medicininės pagalbos (GMP) vairuotojų perkvalifikavimo į paramedikus klausimas, kurį profesinė sąjungą iškėlė savo rašte Ministrui Pirmininkui dar 2019 m. rugsėjo 14 d. Daugiau skaityti paspaudus čia.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

Kopija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Lietuvos profesinei sąjungai „SOLIDARUMAS“

2020-08-10Nr. SR-3672

DĖL GALIMYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAIRUOTOJAMS ĮGYTI PARAMEDIKO KVALIFIKACIJĄ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išnagrinėjusi Ministro Pirmininko 2020 m. rugpjūčio 5 d. pavedimu Nr. G-10625 persiųstą Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 2020 m. liepos 31 d. raštą Nr. 10-104 dėl galimybės greitosios medicinos pagalbos vairuotojams įgyti paramedikų kvalifikaciją, pagal kompetenciją pateikia šiuos paaiškinimus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtame valstybės Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre yra įregistruota Paramediko profesinio mokymo programa, skirta tiek pirminiam (pirmai kvalifikacijai įgyti), tiek tęstiniam (skirta kitai kvalifikacijai įgyti) profesiniam mokymui.

Minimalus reikalaujamas – išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas, reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam nėra taikomi.

Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas.

2020 m. stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas duomenimis, pagal populiarumą Paramediko programa yra viena dažniausiai pasirenkamų profesinio mokymo programų. Šiais metais stojančiųjų į Paramediko mokymo programos valstybės finansuojamas mokymo vietas pateikta 620 prašymų (2020 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis): iš jų pirmai kvalifikacijai įgyti – 253 prašymai ir 367 – tęstinei kvalifikacijai įgyti.

Lietuvoje licencijas vykdyti formalųjį profesinį mokymą, suteikiančias teisę vykdyti formaliąją Paramediko profesinio mokymo programą ir baigusiesiems šią mokymo programą suteikti Paramediko kvalifikaciją, turi teisę 6 mokymo įstaigos.

Šiuo metu besimokančiųjų Paramediko mokymo programose yra 625 mokiniai: įstoję 2018–2019 mokslo metais – 282 mokiniai, 2019–2020 mokslo metais – 343 mokiniai.

Profesinio mokymo įstaigos užtikrina žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius Paramediko programai įgyvendinti, be to, kitiems mokymo teikėjams, kurie atitinka mokymo programoje ir teisės aktuose keliamus reikalavimus, gali būti suteikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos licencija vykdyti Paramediko profesinio mokymo programą.

Pritariame Lietuvos profesinės sąjungos „SOLIDARUMAS“ išsakytai pozicijai, kad paramedikų kvalifikacijai įgyti galėtų būti naudojamos Europos socialinio fondo lėšos Paramediko kvalifikacijos įgijimui finansuoti per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas priemones ar Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Kvalifikacijos ir darbo įgūdžių suteikimas ir tobulinimas, teikiant pirmenybę aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijoms ir kompetencijoms“ priemones.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą