Švietimo profesinės sąjungos ir ŠMM suderino pozicijas

autorius Solidarumas
smm

Birželio 28 d. įvyko socialinio dialogo tradicija tampantis švietimo profesinių sąjungų bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikimas aktualiais klausimais. Šį kartą daugiausiai buvo kalbama apie švietimo šakos kolektyvinės sutarties projektą, nes savo pastabas dėl šio susitarimo pateikė Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijos.

Iš esmės pritarę pasiekto susitarimo turiniui, šių ministerijų specialistai pareiškė nuomonę, kad šakos kolektyvinėje sutartyje negali būti jokių susitarimų dėl pedagogų atlyginimų, nes tai reikalaus papildomų lėšų ateinančių metų biudžete. Abiejų ministerijų nuomone tartis dėl pedagogų atlyginimų neverta ir dėl to, jog nuo 2017 m. pradžios įsigalios naujas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymas, kurio esminiams principams jau pritarė Vyriausybės strateginis komitetas. Būsimasis įstatymas, anot ministerijų specialistų, nebeleidžia tęsti derybų ir dėl ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo programos.

Su tokia pozicija kategoriškai nesutiko švietimo profesinių sąjungų atstovai. Jie teigė, kad negalima pasiekto susitarimo keisti remiantis dar nepriimto teisės akto nuostatomis ir pasiūlė rengiamą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymą papildyti kolektyvinėje sutartyje sutartais punktais.

Atskirai buvo suformuluota bendra profesinių sąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nuomonė dėl ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos.  Konstatuota, kad dar 2016 m. sausio 14 d. švietimo profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovų pasitarime buvo sutarta parengti ir patvirtinti Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio augimo 5 metų planą, numatantį nuoseklų pedagoginių darbuotojų atlyginimų  didėjimą, atsižvelgiant į šalies finansines galimybes. Taip pat, 2016 m. kovo 3 d. švietimo profesinių sąjungų, Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos susitarime „Dėl streiko užbaigimo“ užfiksuotas sutarimas, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. panaikinamos tarifinio atlygio „šakutės“ mokytojams, paliekant maksimalų koeficientą, kas būtų pirmas žingsnis link ilgalaikio atlyginimų kilimo. Apie ilgalaikius įsipareigojimus pedagogams savo viešuosiuose pasisakymuose ne kartą kalbėjo ir premjeras Algirdas Butkevičius. Atsižvelgiant į tai, buvo nutarta kolektyvinės sutarties projekte palikti nuo
statas dėl ilgalaikio pedagogų darbo užmokesčio augimo ir siekti tokios programos priėmimo jau ateinančiais metais. Šią nuostatą švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pateiks Vyriausybei, teikdama švietimo lėšų poreikį formuojamam 2017 m. valstybės biudžetui.

Aptarę kitas pastabas, švietimo profesinių sąjungų bei ministerijos atstovai daliai jų pritarė, o dėl likusių nusprendė liepos 5 d. surengti derybų grupės dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties posėdį, kuriame bus balsuojama dėl keičiamų punktų.

Taip pat, švietimo profesinių sąjungų atstovai absoliučia balsų dauguma nutarė, kad į darbo grupę, kuri ruoš Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, deleguoja du narius – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininką Audrių Jurgelevičių bei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoją Vytautą Silvanavičių.

Pagal LŠPS informaciją parengė ŠMPS „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą