Taikos palaikymo programa Šiaurės Airijoje duoda rezultatus

autorius Solidarumas

2014 m. balandžio 2-4 dienomis Šiaurės Airijoje (Belfaste) vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto išplėstinis pirmininkų posėdis. EESRK delegacijos nariai susitiko su Šiaurės Airijos Pirmuoju Ministru, Europos reikalų ministru, Belfasto meru, Ofmdfm Komiteto pirmininku. Susitikimų metu daugiausia dėmesio skirta ES taikos palaikymo programai bei būtinumui toliau palaikyti taikos procesus Europoje.

EESRK pirmininkas Henri Malosse pabrėže tai, jog ES atlieka svarbų vaidmenį kurdama taiką tokiose vietose, kaip Šiaurės Airija. Jis sakė, jog „ES indėlis į taikos procesą – tai ne tik pinigai, pirmiausia tai yra vertybės“. Šiaurės Airija tai – pirmasis ES pavyzdys, kurio buvo imtasis padėti regionui, siekiant taikos. Šiaurės Airijos bendruomenė vis dar yra labai segmentuota, protestantai ir katalikai Belfastą yra padalinę į dvi dalis, kurias skiria aukšta siena. Įtampa po truputį mažėja, tačiau prireiks nemažai laiko kol šios bendruomenės galės gyventi, mokytis, dirbti kartu.

Antrąją dieną posėdyje buvo kalbama apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ateitį. Buvo bandoma atsakyti į klausimus, kuo unikalus EESRK, kokiu būdu komitetas galėtų sukurti didesnę pridėtinę vertę, kaip EESRK prisideda prie sprendimų priėmimo ES; kaip efektyviau panaudoti finansinius resursus; koks galėtų būti optimalus komiteto narių skaičius; ar komitetas turėtų būti labiau atstovaujantis tam tikroms grupėms ar tai turėtų būti ekspertų komitetas, kaip turėtų keistis EESRK skyrių darbas.

Posėdyje EESRK II grupę atstovavo LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą