Tarptautinė konferencija „Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos“

autorius Solidarumas

2015 m. vasario 19-20 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos“. Tai buvo LPS „Solidarumas“ įgyvendinamo projekto „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse“ baigiamasis renginys.

Sveikinimo žodį susirinkusiems  tarė LR Seimo pirmininkės pavaduotojas Algirdas Sysas, Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė,  LR Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM vadovas Gintaras Čepas,  Vilniaus miesto ir apskrities verslo darbdavių konfederacijos pirmininkas prof. dr.  Rimvydas Jasinavičius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Polijančuk kalbėjo apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo  nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę eigą ir iššūkius.
 
LR Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Aras Petrevičius kalbėjo apie Valstybinės darbo inspekcijos praktiką, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 96/71 EB direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje: tarptautinį bendradarbiavimą, gerąją praktiką, problematiką. Latvijos, Estijos ir Lenkijos  darbo inspekcijų atstovai pasidalino patirtimi apie komandiruojamų darbuotojų direktyvų įgyvendinimą  Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Europos profesinių sąjungų konfederacijos poziciją dėl Europos Parlamento ir tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje  ir  dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo pateikė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) konfederacinė sekretorė Veronica Nilsson.

Konferencijos dalyviams buvo parodytas informacinis filmas. Lietuvos, Latvijos, Estijos atstovai pristatė projekto veiklas ir rezultatus. Vyko diskusija Konstatuota, jog darbuotojams labai trūksta informacijos, nėra lengva atpažinti kurie darbuotojai yra komandiruojami, o kurie tiesiog dirba kitoje šalyje. Nėra tikslaus apibrėžimo, kad yra komandiruojamas darbuotojas, nėra aiškiai apibrėžta kaip skaičiuojamas minimalus atlyginimas. Vienos šalys dienpinigius priskaičiuoja prie minimalus atlyginimo, kitos – ne. 

Konferencijos dalyviai konstatavo tai, jog esant laisvam asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimui yra svarbu harmonizuoti teisinį reglamentavimą, būtina skatinti bendradarbiavimą tarp šalių socialinių partnerių ir administracinių institucijų, organizuoti mokymus tiek būsimiems darbo rinkos dalyviams, tiek ir tiems žmonėms, kurie yra atsakingi už priežiūrą ir kontrolę, t.y. darbo inspekcijų ir socialinių partnerių atstovams.

0 komentaras
0

Palikti komentarą