Tarptautinė profesinių sąjungų bendruomenė nedalyvaus TDO Europos regiono susitikime

autorius Solidarumas
stnbulas ilo

2017 m. spalio 2  – 5 d. Stambule vyksta Tarptautinės darbo organizacijos Europos regiono susitikimas. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) kreipėsi į  profesinių sąjungų organizacijas nares ir paragino nedalyvauti šiame susitikime bei atšaukti deleguotus profesinių sąjungų atstovus. Toks tarptautinis profesinių sąjungų sprendimas buvo priimant dėl to, kad Turkijos valdžia nesiėmė jokių veiksmų, kurie rodytų, jog šalyje grįžtama prie demokratinių procesų.

 
Tarptautinė darbo organizacija veikia trišalės partnerystės principu, joje atstovaujama vyriausybių, darbuotojų ir darbdavių interesams. Trišaliu pagrindu formuojamos delegacijos, kurios svarsto iškilusius klausimus posėdžių metu.
 
Tarptautinis profesinių sąjungų judėjimas paragino Tarptautinę darbo organizaciją susitikimo Stambule metu neformuoti Darbuotojų grupės.
Rugsėjo 27 d. profesinės  sąjungos išplatino  atvirą laišką TDO Europos regiono susitikimo delegatams, kurį pasirašė ITUC generalinė sekretorė Šaron Berou (Sharan  Burow) bei ETUC generalinis sekretorius Luka Visentinis (Luca Visentini). Laiške rašoma, jog tenka apgailestauti, kad TDO būdama institucija, kurios tikslas užtikrinti asociacijų laisvę, susitikimą organizuoja šalyje, kurioje darbininkai tapo pastarųjų metų didžiausių žmogaus ir darbuotojų teisių pažeidimų aukomis, šalyje, kurioje verslo atstovai išgyvena pavojų, jog jų verslas gali būti nutrauktas, o turtas atimtas bet kuriuo metu, be teisės kreiptis į teismą.
 
„Mes esame nustebę, kad  šalių vyriausybės ir verslo atstovai nepalaikė profesinių sąjungų susirūpinimo tokiu smurto ir persekiojimų lygiu, kurį  patiria darbuotojai Turkijoje, tame tarpe,  daugiau kaip 125.000 valstybės tarnautojų, akademikų, mokytojų, žurnalistų buvo atleisti iš darbo, ir kurių tūkstančiai iki šiol yra įkalinti.  Represijos palietė ir verslo atstovus, daugiau kaip 950 įmonių veikla buvo paralyžiuota“, – rašoma laiške. Profesinės sąjungos ragino blokuoti susitikimą.
 
„Mes tikėjomės, kad situacija šalyje pasikeis į gerąją pusę ir bus sugrįžta prie įstatymo viršenybės, demokratinėmis teisėmis ir laisvėmis, teisingumo darbuotojams, nepagrįstai atleistiems ar areštuotiems ir bus baigta su nesibaigiančiais išpuoliais prieš profesinių sąjungų ir darbuotojų teises. Deja, atsižvelgiant į  tai, kad didžiausias smurtas prieš darbuotojus ir verslininkus tęsiasi, ITUC ir ETUC narinės organizacijos nedalyvaus TDO Europos regiono susitikime.  Mes dėkojame tų šalių vyriausybėms ir darbdavių organizacijoms, kurio taip pat pasirinko nedalyvauti  ir prašome TDO susilaikyti nuo praktikos  susitikime formuoti Darbuotojų grupę, tokiomis sąlygomis, kai trūktų politinio teisėtumo. Be to, esant tokioms sąlygoms, mes nepalaikysime jokių šio susitikimo metu priimtų sprendimų.“
0 komentaras
0

Palikti komentarą