Tarptautinis bendradarbiavimas (spalio mėn.)

autorius Solidarumas

Briuselyje vyksta Užimtumo komiteto posėdis

2016 m. spalio 24-25 d. Briuselyje vyksta Europos Komisijos Užimtumo komiteto EMCO posėdis. Posėdyje dalyvauja ES šalių vyriausybių atstovai bei socialiniai partneriai. LPS „Solidarumui“  susitikime atstovauja organizacijos pirmininkė Kristina Krupavičienė. Posėdyje bus pristatyti šalių pranešimai apie tai, kaip vyksta socialinis dialogas ir kaip socialiniai partneriai įtraukti į socialinį dialogą Europos Sąjungos kontekste.

Lasaire renginys apie pokyčius pramonėje

2016 m. spalio 24  d.  Madride, Ispanijos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete,  vyko Lasaire (Socialinių veiksmų, inovacijų,  apmąstymų bei pasikeitimo patirtimi laboratorijos) organizuotas dvyliktasis susitikimas tema  „Europa, darbo rinka, užimtumas“. Šį kartą susitikimas skirtas technoliginiams pokyčiams  – „Technoliginiai pokyčiai bei pokyčiai įmonių valdyme,  kaip pokyčius numatyti bei suvaldyti”. Diskutuojama  apie  Europos profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų vaidmenį, vykstant permainoms pramonėje, skaitmenizacijos ir globalizacijos kontekste.  Pristatytos dvi studijos, pirmoji skirta pokyčiams  aviacijoje sektoriuje, analizuotas  Britanijos oro linijų “British Airways” bei Ispanijos “Iberia” verslo sujungimo atvejis, darbuotojų įtraukimas į informavimo ir konsultavimo procesą. Kitas pavyzdys – pokyčiai IT sektoriuje. 2015 m. susijungusios Nokia ir Alcatel Lucent.

Lasaire atstovo Europai, buvusio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto  prezidento Roger Briesch kvietimu, renginyje dalyvavo Daiva Kvedaraitė.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos posėdis

2016 spalio 26-27 d. Briuselyje vyks Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) posėdis. Posėdyje dalyvaus  Kanados profesinių sąjungų (Kanados darbo kongreso) pirmininkas p. Hassan Yussuff.

Be to, numatomos diskusijos tokiomis temomis kaip: profesinių sąjungų veiksmai dėl atlyginimų didinimo;  savarankiškai dirbančių darbuotojų apsauga; ETUC vaidmuo, kuriant profesinių sąjungų organaizingo kampaniją; Europos kapitalo rinkos kūrimas ir kiti klausimai. Dėmesys bus skiriamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui ES šalyse.

Vyks Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo posėdis

2016 m. lapkričio 23-24 d. Varšuvoje vyks  Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) posėdis. Pagrindinė posėdžio tema – netipinės darbo sutartys, naujos užimtumo formos bei profesinių sąjungų atsakas į tai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą